Silje Lian Moen - Forretningsutvikler, Next.

Her er mulighetene uendelige. Vi er dyktige på innhold, nisjer og har sterke merkevarer som vi kan videreutvikle og innovere på.

Jeg har autonomi til å utforske og teste nye områder i henhold til strategien som er lagt for neste periode.

Dette er et mediehus hvor vi jobber med å underholde og «bring stories to life», noe som gir energi og positivitet inn i det daglige arbeidet.