foto-20adm.direkt-c3-b8r-20nina-20vesterby

Rigger mediehuset for fremtiden

22.03.2019

Medieselskapene sliter med å erstatte inntekter fra blader og magasiner på papir med nye digitale inntekter. Nå tar Egmont Publishing grep og gjennomfører en full omorganisering for å snu trenden og møte fremtiden – uten å kutte årsverk.

– Situasjonen og utviklingen er krevende, men Egmont Publishing har alt som kreves for å vokse og lykkes i årene fremover. Vi har et sterkt fundament og nå skal vi ta et stort steg videre, endre fokus, tenke helt nytt og jobbe på nye måter, sier administrerende direktør Nina Vesterby.

Vesterby har brukt tiden siden hun startet i Egmont ved årsskiftet, til å sette seg grundig inn i mediehuset. Nå har hun klar en plan for å ta selskapet videre, der startpunktet er en ny organisering.

– Vi organiserer oss på en ny måte, og den største endringen er at vi går fra å tenke produkt til å tenke målgrupper. Mediehuset deles inn etter tre målgrupper: Voksen, Ung og Kids - og det er kundene som skal stå i absolutt fokus. Vi har kresne målgrupper som utvikler seg hele tiden og som stiller nye krav. Skal vi lykkes må vi følge tett på disse og omstille tankesettet vårt like mye som vi omstiller det praktiske. Jeg opplever at våre ansatte er klare for det. Vi ser tydelig på lesertallene at innholdet vårt står enormt sterkt, men det må følge kundene til de medieflatene de vil ha det, når de vil ha det, slik de vil ha det, sier Vesterby.

Omorganiseringen innebærer ikke bemanningskutt, men linjene blir færre og åtte ledere får nye roller. Samtidig utlyses flere nye stillinger. De nye topplederne skal ha et 360 graders perspektiv på print, digitalt, innsikt, produktutvikling og nyskaping.

- Print er vårt største produkt og skal være det i mange år fremover. Å styrke merkevarene våre vil være hovedfokuset for de som skal lede disse videre. Samtidig skal vi løfte blikket og finne nye måter å dele, og bredde ut, alt det gode innholdet vi lager. Dessuten må vi finne løsninger for å få betalt for innholdet, ellers kommer vi ingen vei. Den koden har ingen klart å knekke helt enda i vår del av medieverden, men er det noen som kan klare det, så er det Egmont som har både investeringsevne og vilje, sier Vesterby.

Vesterby vil også skape et kraftsenter for utvikling og fremdrift i sin ledergruppe, og ansetter en direktør for transformasjon. - Vi bygger samtidig opp et utviklingssenter, som skal jobbe tett på avdelingene og bidra til utvikling av kjerneforretningen vår, men også ha et langsiktig perspektiv i forhold til globale trender og endringer. Skal vi lykkes må vi endre oss raskt og smidig, og jeg ønsker å skape rom for mange små agile prosjekter, heller enn store, krevende og langsiktige.

Endringene ble presentert i et allmøte på torsdag. Mediehuset går nå over i en periode der endringene implementeres, samtidig som flere nøkkelstillinger lyses ut. Vesterby er samtidig klar på at hun ikke har lagt frem noen fasit.

– Jeg er trygg på at endringene vil gi gode resultater, men samtidig er vi veldig ydmyke for at det ikke er noen fasit her. Jeg er sikker på at det er riktig å rette fokuset mot kundene og fjerne litt gammeldagse skiller. Detaljene må hele mediehuset finne ut av sammen fremover.

Den kommersielle avdelingen i Egmont Publishing jobber allerede med sin omstillingsprosess. Satsingene på e-handel, performance marketing og kommersielt samarbeid med TV 2 fortsetter og styrkes.

– Egmont Publishing har vært gjennom tøffe omstillingsrunder og nedbemanninger. Det har vært nødvendig og har sikret at vi har handlingsrom til å snu trenden nå. Så er det slik i hele bransjen at fremtiden kan kreve nye tøffe grep, men vi kan ikke kutte oss til vekst og omorganiseringen nå er offensiv. Vi har mye kompetanse internt som vi må bruke på riktig måte, og jeg mener at vi med denne organiseringen skal lykkes med å rigge oss for fremtiden sammen, sier Vesterby.