Jan-Andreas Fyen - Business Controller

Som controller i Story House Egmont er man tett på organisasjonen og har stor påvirkningskraft.

Hver morgen når jeg kommer på jobb møtes jeg av engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Dette er utrolig viktig for at jeg skal trives så godt som jeg gjøre. Både det sosiale aspektet, men også det at jeg har et sterkt miljø rundt meg som kan håndtere et vidt spekter av oppgaver.

Med stadig nye utfordringer merker man viktigheten av å kunne ha gode diskusjoner med flinke folk. Vi har ofte sentrale roller og samarbeider tett med andre fagteam og ledere. Økonomi er og blir et viktig element i alt vi gjør. Når vi i tillegg jobber med så ulike fagområder og prosjekter får vi en sterk helhetsforståelse som sm gjør oss godt rustet til å løse våre oppgaver.