egmont-banner-annualreport-1200x450

Historisk bra resultat i Egmont

23.03.2015

Mediekonsernet Egmont hadde sitt beste år noensinne i 2014. Omsetningen steg med 13 prosent til 13 milliarder kr. Rekordresultatet før skatt er på 1.064 millioner kr. og det er 38 prosent høyere enn fjoråret. Oppskriften er solid innhold og en teknologisk utvikling som styrker Egmont på nye medieplattformer. I 2014 delte Egmont ut 93 millioner kroner til help og tiltak for barn og unge.  

2014 ble det beste året i Egmonts 136 år lange historie. Alle forretningsområdene til Egmont hadde kommersiell suksess: TV 2 i Norge økte blant annet sin seerandel og antall TV-abonnenter, Egmont Publishing vant markedsandeler og oppnådde fusjonsgevinster, Nordisk Film satte salgsrekord, bokforlagene presenterte et svært godt år og et intensivt fokus på digital utvikling og innovasjon ga vekst. 58 prosent av Egmonts omsetning kommer nå fra skjermbaserte medier.  

Omsetningen steg til 13 milliarder kr. i 2014 – en fremgang på 13 prosent. På grunn av endringer i de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) er ikke Egmonts andel av omsetningen i joint venture-selskaper lenger inkludert i omsetningen. Den samlede omsetningen inkludert joint venture-selskaper er på 14,1 milliarder kr.  Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) steg med 37 prosent til rekordhøye 1.976 millioner kr.

Resultatet før skatt (EBT) var på 1.064 millioner kr. mot 768 millioner kr. i 2013 – en vekst på 38 prosent. Resultatet omfatter til sammen 84 millioner kr. i positiv netto effekt av pensjonsomleggingen i TV 2 og ekstraordinære rettighetsnedskrivninger.

"Vi er stolte av at vi øker omsetningen med 13 prosent og leverer vårt beste resultat noensinne. Vi tilpasser oss nye forbruksmønstre i et tøft mediemarked, og vi fortsetter å utvikle teknologi og innhold som styrker vår virksomhet. Våre skjermbaserte medier har vokst ytterligere, og utgjør nå 58 prosent av Egmonts omsetning. 650 medarbeidere jobber dedikert med teknologi og digital virksomhet, og sammen med sine øvrige 5.700 kolleger har de gjort en flott innsats og skapt våre unike produkter," sier konsernsjef Steffen Kragh.  

Alle Egmonts divisjoner hadde fremgang i sin underliggende drift. TV 2 Norges åtte kanaler hadde stor suksess med bl.a. sportsbegivenheter som OL i Sochi og fotball-VM i Brasil. TV 2s strømmetjeneste, Sumo, hadde rekordvekst. TV 2 er nå Norges største kanal i aldersgruppen 20–49 år og det største multimediehuset i Norge målt i daglig tidsforbruk. TV 2 hadde en vekst på 66 prosent på mobile plattformer.  

Nordisk Film sto bak en rekke filmsuksesser, kinovirksomheten styrket sine markedsandeler i Norge og Danmark og PlayStation 4 opplevede rekordsalg. Samtidig ble den digitale virksomheten styrket gjennom kjøp av Gavekortet.dk og etableringen av Airmagine, som digitaliserer reklamemarkedet i Københavns Lufthavn.

Egmont Publishing økte sin markedsandel i et vanskelig marked. Formelen for Publishing i Norges suksess er som i resten av Egmont systematisk jobbing med modernisering og å tilpasse produktene, organisasjonen og kostnadene til en medievirkelighet som er i sterk endring. Dette vil fortsette inn i 2015. I Sverige kjøpte mediekonsernet opp Forma Publishing, og som i Danmark, er Egmont nå den nest største bladutgiveren i Sverige. Den norske virksomheten er markedsledende. De engelskspråklige landene hadde stor suksess med Minecraft. I Russland og Ukraina ble Egmont Publishing rammet av krisene. Disse markedene utgjør imidlertid kun 5 prosent av Egmont Publishings aktiviteter.

Bokforlagene Lindhardt og Ringhof i Danmark og Cappelen Damm i Norge kan vise til vekst og flotte resultater, takket være en rekke sterke titler, rekordsalg av skolebøker og vekst i digitale undervisningsmidler.

"Vår strategi er å investere i innhold og teknologi. Teknologisk innovasjon har gjort våre produksjonsprosesser smidigere og har brakt oss nærmere forbrukerne på de mange nye plattformene. Nøkkelen til forbrukernes gunst ligger både i å skape filmer, journalistikk, litteratur og underholdning med appell, men også i å være tilgjengelig på forbrukernes mobile skjermer i tillegg til de klassiske formatene," sier Steffen Kragh.    

Egmonts egenkapital utgjør 6.369 millioner kr. for 2014, og soliditeten utgjør 45,4 prosent. Egmont er gjeldfri.  

I 2014 delte Egmont ut 93 millioner kr. til prosjekter rettet mot utsatte barn og unge. Prosjektene inkluderer blant annet hjelp til håndtering av livskriser som sorg og skilsmisse, og signaturprosjektet Lær for Livet. I 2014 deltok 100 barn og unge fra fosterhjem på intensive læringsleirskoler og fikk en personlig mentor som skulle ruste dem til å få seg en utdannelse. Til sammen har Egmont delt ut 2,9 milliarder kr. siden 1920. 

Hovedtall i mill. NOK20142013Vekst
Omsetning12.95411.513+13 %
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA)
1.9761.437+37 %
Resultat før renter (EBIT)1.095796+38 %
Resultat før skatt (EBT)1.064768 +38 %
Obs: Fra 1. januar 2014 er det i henhold til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
ikke lenger lov til å inkludere andel av omsetning i joint venture-selskaper pro-rata
f.eks. for Egmont Norges ledende bokforlag, Cappelen Damm). Sammenligningstall
for 2013 er tilpasset.


Ytterligere opplysninger:  

Jesper Eising
Head of Press
Communications & Public Affairs
+45 29603019  

Line Aarsland
Vice President,
Communications & Public Affairs
+45 24407471