Donald Duck & Co

Donald Duck & Co
Donald troner fremdeles suverent på toppen i tegne-seriemarkedet, og har en meget god standing i Norge.

Det har vært annonser i Donald Duck-bladet siden 1958. At det kun er plass til noen få annonser, gjør synlighet og oppmerksomhet rundt annonsene svært høy.

Bladets målgruppe er alle i alderen 0–99 år, med en hovedmålgruppe på 6–14 år. Foreldrene har noe høyere inntekt enn resten av befolkningen. Leserne har over gjennomsnittlig tilgang til elektronisk utsyr på rommet sitt – som TV, videospill, mobil osv. 

Donald Duck & Co endrer opplaget på utgivelsene i 2015. I partallsuker vil det være full distribusjon, løssalg og abonnenter. Prisen er da 60 000 kr for helside. I Oddetallsuker vil det kun være distribusjon til abonnenter. Da vil prisen være 48 000 kr

DONALD.NO

Donald Duck på internett er først og fremst beregnet for gutter og jenter i alderen 8–12 år, men det er noe her for alle som er fan av Donald Duck. Foreldre er en sekundær målgruppe. Nettstedet utfyller bladet. Her kan du finne alt fra redaksjonelt innhold, tegneserier, spill og spennende konkurranser. Besøkende kan også bli medlemmer av Andeby, som gir brukerne flere funksjoner. 
Donald Duck er en sterk merkevare og nettstedet samarbeider tett med magasinet.

AbonnerBesøk Donald Duck & Co