BAM

NO Magazine BAM
BAM er et magasin for vordende og nybakte foreldre, og består av tre forskjellige utgaver.

BAM er et magasin for vordende og nybakte foreldre, og består av tre forskjellige utgaver:

BAM Gravid
BAM Gravid deles ut av jordmødre og annet helsepersonell på svangerskapskontroller. Nesten alle som venter barn i Norge mottar BAM Gravid.

BAM Nyfødt
Med en annonse i BAM Nyfødt treffer du de nybakte foreldrene i tiden like etter fødselen. BAM Nyfødt deles ut på barselavdelingen på sykehuset. ¨

BAM Spedbarn
I BAM Spedbarn treffer du leserne ca. 6 uker etter fødselen. BAM Spedbarn deles ut på hjemmebesøk av helsesøster eller på den første kontrollen på helsestasjonen.

E-post til redaksjonen: postmaster@bam.no

Besøk BAM