kppf-web

Til kamp mot «utenforskap»

26.04.2018

Siden 2009 har Egmont Fonden støttet vanskeligstilte barn og unge i Norge. Møt Norske Kvinners Sanitetsforening og Kronprinsparets Fond – to av de organisasjonene som sørger for at Egmont Fondens penger kommer til nytte

Foto: Kronprinsparets Fond

«Jeg har verdens beste jobb!»

Cecilia Skavlan er ikke i tvil. Fra den røde mursteinsbygningen på Majorstuen i Oslo har hun ansvar for arbeidet med barn og unge i Norges eldste og største kvinneforening, Norske Kvinners Sanitetsforening, med 41 500 medlemmer fordelt på 650 lokalavdelinger.   

«Vi er en stor og anerkjent frivillig organisasjon med godt omdømme og et sterkt nettverk til å finne de barna som trenger hjelp. Vi er en kvinneorganisasjon, men hvis du hjelper kvinnene, hjelper du også barna», sier hun.   

Derfor var Norske Kvinners Sanitetsforening et opplagt valg da Egmont Fonden var på utkikk etter en norsk samarbeidspartner. Organisasjonen hadde allerede et sterkt lokalt nettverk for å fange opp barn og unge som trenger ekstra oppmerksomhet i hverdagen. Med opplegget Min dag i dag gir N.K.S. også lysglimt til barn som ellers risikerer å bli glemt fordi all oppmerksomhet går til andre i familien. 

«Du er den som ingen ser, for alle ser bare det syke barnet. Bursdagen din blir ikke feiret, for da var lillebror veldig syk. Vi har barn av foreldre som er syke, misbrukere eller i fengsel. Barna har det vanskelig sosialt og er ofte utenfor. De fleste ønsker å feire bursdagen sin, å kunne invitere venner fra skolen i biografen, gå på Peppes pizza eller besøke lekeland. Eller møte en kjent fotballspiller eller en tv-personlighet. Vi gir barna mulighet for å få en drømmedag», forteller Cecilia Skavlan. Søknadene formidles gjennom foreningenes lokale kontaktnett av folk som jobber profesjonelt med barn – kontaktlærere, sykehuspersonale og helsesøstre som ser barna på skolen, kjenner familien og barnets omgivelser. 

Norske unge får hjelp med midler fra Egmont Fonden
Siden 2014 har Egmont Fonden støttet Norske Kvinners Sanitetsforening, og alt lå derfor til rette for å bruke organisasjonens lokale kontakter til å finne barn som trenger mer langsiktig hjelp. Omkring hvert 10. norske barn mellom 0 og 18 år bor i familier med vedvarende lav inntekt, og Egmont Fondens bevilgning på 2 millioner DKK per år over fem år, betyr at 475–500 barn og ungdommer hvert år får støtte gjennom N.K.S.

«Med En håndsrekning fokuserer vi på ting som er viktige for ikke å være utenfor på skolen og på fritiden. De barna som får hjelp, lever i vedvarende fattigdom. Deres situasjon endrer seg ikke. Derfor er vi veldig glad for vår femårige avtale med Egmont Fonden, som betyr at vi kan skape kontinuitet. Den gutten som fikk hjelp til en fotballkontingent i år, kan vi også hjelpe neste år, for hans situasjon er den samme», sier Cecilia Skavlan.

Støtten går primært til fritidsaktiviteter, skole og utstyr. Ting som er viktige for å kunne delta på like fot med kameratene. En håndsrekning skal ikke bare være en enkeltstående gave, men følges opp av mer langsiktig hjelp. 

«Vi sier ikke nei til så veldig mange, fordi søknadene går gjennom våre lokale kontakter, og de kjenner våre kriterier. Jeg får søknadene, leser dem og kommer tilbake hvis jeg har spørsmål. Jeg bruker mine arbeidsdager på å gjøre positive ting for barn enten det handler om å gi dem penger til det de trenger eller å oppfylle de drømmene de har om opplevelser. Jeg har den beste jobben i verden!»

En lesevenn som lytter og ser
Fra 2017 har Egmont Fonden også støttet Norske Kvinners Sanitetsforenings prosjekt En lesevenn, som handler om å lese høyt for barn i barnehager, på biblioteker eller i skolefritidsordninger.

«Å lese høyt er utrolig nyttig for alt – språkutvikling, fantasi og kulturforståelse, når et barn med minoritetsbakgrunn for eksempel hører norske eventyr. Barnet får nærhet til en voksen som har tid og ro. Det betyr mye at det kommer en voksen utenfra, som har tid og bare er der for barnas skyld», forklarer Cecilia Skavlan, som også har kontakten med de lokale lesevennene.

«Med pengene fra Egmont Fonden kan vi gi lokalforeningene et beløp til aå komme i gang – leie lokaler, kjøpe bøker eller tilbehør. En skolefritidsordning har for eksempel laget en lesekrok med lesestol og lamper og har sydd puter. Kanskje kan de servere frukt eller gi barna papir og fargestifter, så de kan tegne mens de hører på historier, eller sørge for transport så barna kan være med», utdyper Cecilia Skavlan.

Ungdom og «utenforskap»
Å være med og være en del av fellesskapet er også avgjørende for Kronprinsparets Fond, som ble opprettet i anledning det norske kronprinsparets bryllup i 2001. Selv om de kongelige lever et privilegert liv, er ungdom og «utenforskap» temaer, som kronprinsparet brenner for. I stedet for bryllupsgaver ønsket paret seg bidrag til et fond, og den norske regjeringen har to ganger bidratt med 1 kr per nordmann – i alt cirka 10 millioner kroner til fondet som støtter prosjekter for unge.

«Kronprinsesse Mette-Marit og Kronprins Haakon har et felles engasjement i unge, og særlig dem som står utenfor – eller står i fare for å falle utenfor i skole, arbeidsliv og sosiale arenaer», sier Irene Lystrup, prosjektansvarlig i Kronprinsparets Fond.

De første 10 årene støttet Kronprinsparets Fond humanitære formål i Norge og i utlandet, men fra 2011 har fondet støttet mer langvarige prosjekter som bidrar til å styrke ungdommen i Norge med fokus på kampen mot utenforskap. Kronprinsparet er veldig engasjert i de prosjektene som fondet støtter, og de deltar i styremøter og besøker ofte prosjektene, der de møder de unge og følger med på hvordan det går med hver enkelt. 

Selv om levevilkårene i Norge er blant verdens beste, opplever mange barn å stå utenfor fellesskapet, og hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. «Visjonen for Kronprinsparets Fond er at alle unge i Norge skal kunne ta del i fellesskapet, bruke sine evner og skape seg et godt liv. Vi ser at det ofte henger sammen. Har du det godt i livet ditt, bidrar du også til samfunnet rundt deg», sier Irene Lystrup. 

Investering i de unge
Kronprinsparets Fond har samarbeidet med Egmont siden 2015, og støtten går blant annet til prosjektet Ung Invest som jobber med å få unge som har droppet ut av videregående opplæring eller av andre årsaker har behov for en bedre tilpasset skolegang, tilbake og fullføre utdannelsen.

«Ung Invest har enestående resultater i Norge: De har fått 1000 unge tilbake i skoleforløpet. 80 prosent av de frafalne elevene kommer tilbake igjen», forteller Irene Lystrup. 

Prosjektet jobber med å gjøre skolen relevant i forhold til det livet som ungdommen ønsker og drømmer om – for eksempel er matematikk relevant hvis du vil jobbe i bank eller butikk. Dessuten lager de unge et kart over sine egne styrker, evner og drømmer. Og en plan for hvordan de skal komme dit.

«Det er helt konkrete ting, som for eksempel å gå i seng før kl 22 for å kunne greie å gå på skolen og klare timen og fullføre skoleåret», supplerer Irene Lystrup.

«Foreldrenes tilbakemeldinger er fantastiske. Barna deres har opplevd mange nederlag, og foreldrene forventer at en oppringning fra skolen betyr at noe er galt. Men nå får barna deres ros, og foreldrene får høre hvor barna deres har god kompetanse og evner. Dermed ser foreldrene de nye ferdighedene i stedet for problemer, så det er også til styrke i hjemmet», sier Irene Lystrup som jobber for å spre Ung Invests arbeid til større deler av Norge. 

Lær for Livet på norsk
Etter utgangspunkt i blant annet Egmont Fondens signaturprosjekt, Lær for Livet, er Kronprinsparets Fond i gang med å utvikle et nytt prosjekt for unge i Norge der opplever å stå utenfor. Ambisjonen er at et norsk pilotprosjekt skal begynne på slutten av 2018. 

«Prosjektet skal gi barn og unge redskaper til å mestre utfordringene i deres egne liv, det vi kaller livsmestring. Prosjektet vårt skal i motsetning til Lær for Livet ikke fokusere på skolefag. Prosjektet skal bidra til å gjøre unge i stand til å gjennomføre videregående opplæring ved å styrke deres livsmestringsferdigheter – altså evnen til å leve et godt liv. Mange unge kjemper med forskjellige former for stress og prestasjonspress – de skal ha en perfekt kropp, de beste karakterene og kule klær. Det skal de lære å takle, og de skal også kunne håndtere konflikter på en god måte. Å være en god venn, få en venn og holde på vennen», sier Irene Lystrup og legger til: 

Egmont Fonden og Kronprinsparets Fond jobber sammen for å gi norsk ungdom de evner og den kompetanse som skal til for å kunne fullføre en videregående opplæring og gjennom den skape seg et godt liv – og dermed få ferdigheter som gjør at de kan håndtere livet.»

Egmont er en velkjent partner
For både Norske Kvinners Sanitetsforening og Kronprinsparets Fond er Egmont Fonden en opplagt samarbeidspartner, selv om Egmont har hovedbase i Danmark.

«Vi har jo norske Egmont, TV 2, Cappelen Damm og Nordisk Film, så det er ikke vanskelig å relatere seg til Egmont. Vi er stolt av å kunne si at Egmont valgte oss i Norge. Det kan lokalforeningene også være stolte av», sier Cecilia Skavlan. 

Kronprinsparets Fond legger særlig vekt på Egmont Fondens faglige styrke og nesten hundrede års erfaring med allmennyttig arbeid.

«Vi er ekstremt omhyggelige med hvem vi velger å samarbeide med – at vår samarbeidspartner skal ha både faglig tyngde, historikk og etikk. At de har et godt omdømme og høy integritet. Vi ønsker å være en partner som kan bidra til Egmont Fonden med vår kompetanse. Vi har innblikk i hva som rører seg i Norge, hvilke utfordringer og problemer norsk ungdom har, så vi håper å være en god sparringspartner for Egmont Fondens virke i Norge», sier Irene Lystrup.