Cover Hjemmet heading

Stor etterspørsel etter ukeblader og magasiner i urolig tider

17.03.2020

Opplags- og lesertallene for 2019 viser et nytt krevende år for norske printmedier. Egmont Publishing solgte 22,6 millioner blader i 2019, og vi ser nå i disse urolige tider at det er stor etterspørsel etter underholdende og godt lokalt innhold.

- Det er gledelig å se at 24 prosent fortsatt daglig leser magasiner eller blader. Sett i lys av det vi nå opplever med urolige koronatider, ser vi signaler på økt interesse for våre merkevarer. Det opplever vi som en bekreftelse på at ukeblader og magasiner har en viktig samfunnsrolle. Vi representer gode verdier som folk kjenner seg igjen i og trenger, både i en vanlig hverdag og spesielt i disse usikre tider; verdier som dugnad, fellesskap og solidaritet. I tillegg gir ukeblader og magasiner en adspredelse fra nyhetsbildet som kan være kjærkommen for mange, sier administrerende direktør, Nina Vesterby.

Hjemmet er Norges største ukeblad, og solgte totalt 8,3 millioner blader i 2019.  Det er en suveren posisjon blant norske kvinner for et blad som snart har vært i det norske markedet i nærmere 110 år. 

- Opplagstallene i vår største og viktigste målgruppe, som er de voksne, er imponerende stabile. Vi satser offensivt på denne målgruppen med kvalitetsinnhold både på papir og andre medieflater. I tillegg til Hjemmet, ser vi at både Familien og Norsk Ukeblad klarer seg bra og støtter opp under denne satsingen, sier Vesterby.

Lesertall

Både innsamlingen, utvalget og vektene for rapporteringen av lesertall er endret fra 2018 til 2019. Det er derfor vanskelig å tolke «endringer» i lesertallene, og isolere hva som er mulige effekter av metode-endringer, og hva som reelle endringer i folks lesing av blader og magasiner.

- Nedgang i lesertall er en forventet utvikling i tråd med det vi har sett de siste målingene. Selv om vi skal være forsiktig med å tolke årets tall, vet vi at ikke bare de unge, men også de godt voksne brukerne beveger seg til nye medieflater. Vi jobber beinhardt med å levere godt innhold og møte målgruppene på de flatene som til enhver tid er relevante for våre lesere og brukere, sier Elisabeth Lund-Andersen, direktør/ansvarlig redaktør for målgruppen Voksen.

Egmont Publishings seks største titler rangert etter totalkonsum 2019

Merkevare

Lesertall AIR/GEP

Opplagstall (frekvens)

Totalkonsum (millioner), rangert

Hjemmet

285 000/615 000

 127 289 (65)

8 273 785

Her og Nå

172 000/282 000

 54 733 (53)

2 900 849

       

Norsk Ukeblad

150 000/292 000

 50 670 (53)

2 685 510

Vi Menn

164 000/338 000

 34 919 (66)

2 304 654

Familien

173 000/392 000

 70 516 (26)

1 833 416

Donald

303 000/668 000

 26 208 (52)

1 362 816

       

SUM

 

 

19 361 030

 

Kilde: Kantar/Norsk Gallup