mette-20stenejohansen

Slik er den norske hytta

19.02.2016

En undersøkelse gjort av Hytteliv i samarbeid med analysebyrået Ipsos, viser at de norske hyttene fremdeles er relativt beskjedne i størrelse.

De største hyttene er det Vestlendinger og Oslo-folk som har - de rimeligste eies av Trøndere og folk som bor lenger nord.
 
Av svarene kommer det frem at svært mange hytter har beskjeden størrelse. Sju av ti hytter er under 100 kvadratmeter. Hovedvekten ligger på størrelser mellom 51-100 kvadratmeter.

Undersøkelsen viser også at det går et tydelig skille mellom nye og gamle hytter, hytter over eller under 10 år. Blant de nyere hyttene (under 10 år) er 46 prosent 100 kvadratmeter eller mer. Blant de eldre hyttene (11 år og mer) er kun 20 prosent over 100 kvadratmeter.

Det finnes 430 000 hytter i Norge, og 65 prosent av disse hyttene har en verdi under 2,5 millioner kroner.

- Dette bekrefter det vi vet om hyttetendensene i Norge, sier Hyttelivs redaktør Mette Karlsrud Stene-Johansen.

- Hyttepalasser, som de store hyttene har fått som betegnelse, er et marginalt fenomen. Det er det enklere hyttelivet som fremdeles leves blant størsteparten av hyttefolket.

Den største delen av de rimeligste hyttene, de som har en verdi under 1 million kroner, er eid av folk fra Trondheim og nordover.

Kun 6 prosent av respondentene har hytte med en verdi over 5 millioner. Nybygde hytter ligger i verdiklassen 2,5-5 millioner.

- Det bygges også mye nytt i Norge, og da er det klart at prisene gjenspeiler det. Samtidig er det familiehyttene og de som arves videre til nye generasjoner som dominerer. Her finner vi hovedgruppen av hytteeiere. Og her er det vedlikehold og oppgradering som gjelder, men uten at hytta blir like stor som hjemme. For selv om vi liker å oppgradere hytta med nye fasiliteter, og kanskje tilføre et anneks eller et ekstra rom, er hytta fremdeles et sted som skal være annerledes enn hjemme. Det bekreftes jevnlig av våre lesere, sier Hytteliv-redaktøren.