CEO Nina Vesterby

Ny strategi for å møte fremtiden

18.10.2019

Offensiv strategi med satsning på nye digitale forretningsmodeller og vekstområder. Slik skal Egmont Publishing lykkes med å skape fremtidens medievirksomhet.

I allmøte torsdag 17. oktober, ble den nye strategien presentert for alle ansatte. I flere måneder har både ledere og medarbeidere vært involvert i diskusjoner og workshops om utvikling av nye områder selskapet skal satse på for erstatte fallende printinntekter.

– Situasjonen og utviklingen er krevende, men Egmont Publishing har alt som kreves for å vokse og lykkes i årene fremover. I den nye strategien har vi lagt ambisiøse mål frem mot 2022, der vi skal doble våre digitale inntekter, sier administrerende direktør Nina Vesterby.

- I vår nye strategi har vi definert tre kamper vi skal vinne. Vi skal beholde vår posisjon som markedsleder innen print, vi skal videreutvikle og skape nye digitale forretningsmodeller og vi skal utforske helt nye vekstområder.

Sterkt fundament i print

- Vi har et sterkt fundament i vår printportefølje. Dette er vår kjerne som vi skal bevare og utvikle for å beholde vår posisjon som markedsleder. Vi har lenge sett at vår største målgruppe, de godt voksne brukerne, også beveger seg til nye medieflater. Våre merkevarer skal lage godt innhold til målgrupper der de er, enten vi møter våre brukere i podkast, på event, digitale flater eller print.

Nye digitale forretningsmodeller

- Våre digitale brukerinntekter​ skal økes gjennom å satse på nisjer​ og nye innholdsformat​, samt styrke eksisterende og utvikle nye digitale produkter.​ Vi skal øke vår digitale distribusjon gjennom klikk.no, blogg.no. kvinneguiden, side 2 og side 3 og ved å opprettholde vår solide posisjon sammen med TV 2.

- Influencer-satsingen Egmont People har på kort tid etablert en sterk markedsposisjon. Vår ambisjon er å være markedsleder og profesjonalisere markedet blant annet gjennom de nye etiske retningslinjene og kvalitet i hele verdikjeden. Dette skal vi få til gjennom nye formater​, kanaler, profiler og å knytte til oss de beste talentene.  

- Sempro som vi eier 70 % av, er et av Norges sterkeste fagmiljøer innen digital markedsføring. Selskapet er spesialister på digital strategi og distribusjon, og skaper og distribuerer godt innhold basert på innsikt og SEO-analyse. Vi skal styrke denne posisjon ytterligere.

Utforske nye vekstområder

- Transformasjonsavdelingen, vårt nye kraftsenter for utvikling og fremdrift er godt i gang med å vurdere mulighetene i nye vekstområder. Vi ser spennende muligheter der vi kan være en god eier og akselerator.

- Strategien er et stort løft der alle sin innsats vil være avgjørende for at vi skal lykkes framover. 

Det er en ambisiøs, men gjennomførbar strategi.

- For å skape vekst er vi avhengig av en solid økonomisk plattform. Når vi ser mot 2020 ser vi at vi må spare ytterligere 10 mill kroner. Som ett av tiltakene har vi derfor gått ut i dag med et frivillig tilbud om gavepensjon, avslutter Vesterby.