Juleroser

Femårsjubileum for Herborg Kråkeviks Juleroser!

07.11.2019

Juleroser med Herborg Kråkevik som redaktør har etablert seg som eit av dei mest populære, norske julehefta. I år er det femårsjubileum for heftet. I tillegg vart Barnas Juleroser lansert i fjor og kjem no i si andre utgåve.

Årets Juleroser har bidrag frå Siri Hustvedt, Lars Saabye Christensen, Sumaya Jirde Ali med mange flere. Utgjevingane er eit samarbeid mellom Samlaget og Egmont.

JuleroserogBarnas Juleroserer litterære julehefte med bidrag frå nokre av dei fremste forfattarane og kunstnarane i vår tid. Kråkevik vil gi lesarane store kunstopplevingar til jul. I samband med femårsjubileet for nye Juleroser har vi lånt framsida frå Juleroser 1902.  Å byggje bruer frå den tida til vår tid, og å vise fram samtidskunstnarane våre slik dei gamle redaksjonane gjorde det i si tid, er eitt av måla med Juleroser. Stjerna er årets julesymbol og har inspirert mange av bidragsytarane. 

Årets to hefte har bidrag frå mellom andre Siri Hustvedt, Lars Saabye Christensen, Sumaya Jirde Al, Tore Kvæven, Arve Tellefsen, Andreas Wahl, Maja Lunde, Iben Akerlie og Simon StrangerHefta er rikt illustrerte med bidrag frå dei beste biletkunstnarane, i år mellom andre Inger Sitter, Marianne Heske, Mari Kanstad Johnsen og Svein Bolling.

Juleroser var namnet på eit litterært julehefte som blei gitt ut mellom 1881 og 1944. Heftet vart relansert i 2015. For Kråkevik er Juleroser noko som har vore med henne heile livet:

-Juleroser låg alltid framme i jula då eg var barn. Eg opna dei med andakt, for dei var så skjøre og vakre, dei måtte takast varsamt i. Dei såg gamle ut, men historiene eg las, verka nye og relevante, sjølv om dei var skrivne i ei anna tid enn mi. No er dei her igjen, rosene. Eg håper, kjære lesar, at Juleroserog Barnas Juleroserkan gi deg jul i hjarta, slik dei gjorde for meg, og at vi har klart å lage noko som er så vakkert at det ikkje blir kasta ut med det brukte julepapiret, men held seg, både for auga og for sinnet.

Mandag  25.11 og tysdag 26.11. kan du oppleve fleire av bidragsytarane på lanseringasarrangement på Litteraturhusa i Bergen og Oslo. Billettar i sal no.

Heile lista over bidragsytarane i Juleroser 2019 finner du her: 

De som er med i årets Juleroser er: 

HERBORG KRÅKEVIK og MATHIAS EICK 
Har saman laga den nye julesongen Gled deg. 

UTVALDE FORFATTARAR 

LARS SAABYE CHRISTENSEN 

SIRI HUSTVEDT
Skriv varmt og ope om si norsk-amerikanske barndomsjul i Minnesota, og korleis rituala frå den gong framleis er viktige i hennar julefeiring

MAJA LUNDE
Tar oss med på hyttetur når ho skriv nært og rørande om snøsmelting, snøkanonar og klimakrise.

TORE KVÆVEN
Har skrive ei mystisk og sterk novelle med driv i. Kven eller kva er det jenta rømmer frå? 

SUMAYA JIRDE ALI
Har skrive eit nydeleg kjærleiksdikt frå Kairo. 

ARVE TELLEFSEN opnar opp i samtale med ALFRED FIDJESTØL og fortel om sin barndom i fattige kår i ei anna tid, i eit anna liv.   

 SIGMUND LØVÅSEN
Gir oss ein tjuvstart på markeringa av 100-årsjubileet for Kjell Aukrust, den folkekjære kunstnaren og humoristen frå Alvdal.

 UTVALDE KUNSTNARAR

KJELL AUKRUST
Juleroser er stolt over å vise fram fleire av måleria frå Aukrust si hand i årets hefte, ei meir ukjend side av kunstnaren.   

SVEIN BOLLING
Bolling kjem stadig tilbake til stjernene i sitt arbeid. I årets Juleroser kan du sjå tre av verka hans; «Pulsar Noire», «Mesteren/fortelleren» og «Bollicelling».   

SERGEI SVIATCHENKO
Nye Juleroser har altså femårsjubileum i år, og vi tillèt oss å leika litt med framsidene frå dei opphavlege hefta: dei vakre skattane som kom ut frå 1881 til 1944. Leiken går via blikket, hendene og saksa til Sergei Sviatchenko.   

RANDI NYGÅRD
Nyttar ein teknikk kalla frottage-teikning. Kunstnaren legg eit tynt papir rett på bre-isen og dreg hendene innsmurde i kol over det. Ved å ta på isen gjennom papiret framkallar ho bilete av møtet mellom eigne strøk, strukturar i papiret og isen sine former. Eit møte mellom is og karbon oppstår, der spor etter dei store kreftene og rørslene i breen som har skura fram fjella, dalane og fjordane våre, kjem fram.

 MARIANNE HESKE
Har skrive om barndomsminne frå Tafjord og bidrar med eit fotografi av huset framfor eit majestetisk fjell. 

STÅLE BLÆSTERDALEN
Er ein kunstar Juleroserredaksjonen har hatt lyst til å vise fram. No fekk vi sjansen ved å la hans bilde illustrere Tore Kvæven sin tekst. Det eine bildet «Spranget» skulle ein tru var laga spesielt til novella.