henriette-christianse

Egmontfondet gir 58 millioner kroner for sårbare barn og familier

21.12.2016

Egmontfondet deler ut 58 millioner kroner til utsatte barn og familier i Norge og Danmark de neste fem årene.

Foto: Henriette Christiansen, adm. direktør Egmont Fonden

Egmontfondet (Egmont Fonden) har siden 1920 gitt direkte økonomisk støtte til utsatte barn og familier. Nå bevilger fondet 58 millioner til formålet. Pengene går direkte til barn, unge og familier, og kan benyttes til alt som styrker evnen til å leve et normalt barne- og ungdomsliv. Eksempler på støtteområder er kulturdeltagelse som treningsavgift til idrettslag, julegaver eller annen støtte som gjør det enklere å gjennomføre jul, ferier og rekreasjon, it-utstyr med mer.

- Egmontfondet har i nesten hundre år reagert og svart på akutte og presserende behov hos utsatte barn og familier. Vi bidrar med økonomisk hjelp slik at mottakerne skal kunne feire julaften eller ha den konfirmasjonsfeiringen de drømmer om. Behovet er dessverre stort, og vi er glade for å kunne ta ansvar for å møte en del av dem, sier direktør for Egmontstiftelsens støtte- og tilskuddsadministration, Henriette Christiansen.

En dobbelt formål
Siden stiftelsen ble opprettet i 1920 har fondet, basert på statuttene, gitt direkte støtte til sårbare familier og enkeltpersoner. Siden 2013 har det foregått via programmet "En Håndsrekning”.  Med programmet følger det også en utvidelse av støtten og formålet med bistand - nemlig at en økonomisk håndsrekning aldri skal stå alene. Den må gå hånd i hånd med langsiktig hjelp som for eksempel rådgivning eller sosiale nettverk.

- Den grunnleggende ideen er å gi akutt økonomisk bistand til noen av de barna og familiene som trenger det mest, samtidig som vi forsterker det ved også å tilby en langsiktig forpliktelse til barnet eller familien som mottar bistand, forklarer Henriette Christiansen. - Denne kombinasjonen er evaluert eksternt og har vist seg å ha stor effekt for mottakerne.

En dobbelt formål kan være at mottakere også får spørsmål om å delta i andre aktiviteter som kan bidra til å styrke dem og deres relasjoner.

Fire partnere distribuerer pengengene
Egmontfondet vil de neste fem årene fortsette sitt samarbeid med fire partnerorganisasjoner i Norge og Danmark. Organisasjonene vil distribuere hjelp på vegne av Egmontfondet. Felles for dem er deres store sosialfaglige kompetanse og kunnskap om mennesker som trenger hjelp. Samtidig skal En Håndsrekning supplere langsiktig bistand som organisasjonene allerede utfører.

- Vi har valgt ut fire partnerorganisasjoner med omhu, og har evaluert det arbeidet de tidligere har gjort med En Håndsrekning. De er alle fire tett på målgruppen og utfører presise vurderinger av behov samtidig som de supplerer med langsiktige initiative. Det gir en økt effekt av innsatsen samlet sett, sier Henriette Christiansen.

Norske Kvinners Sanitetsforening(NKS) er en av partnerne som distribuerer hjelp på vegne av Egmontfondet.

- Gjennom støtten fra Egmontfondet og En Håndsrekning kan Sanitetskvinnene bidra til at barn og unge som har en krevende oppvekst får samme muligheter som andre barn og unge. Det å ha utstyr til og mulighet for å kunne delta på aktiviteter sammen med andre barn og unge, betyr inkludering, fellesskap og mestring. God barndom bidrar til stabilt voksenliv. Det bistår En håndsrekning med, sier Grete Herlofson, generalsekretær i Sanitetskvinneforeningen

I 2016 har Sanitetskvinneforeningen mottatt og innvilget dobbelt så mange søknader som i 2015 om støtte til feiring av julehøytiden gjennom Egmontfondet.

- Totalt i 2016 har 455 barn fått støtte til ting de trenger. Alt fra skøyter, ski og fotballkontingenter til telefoner, PCer og juleforestillinger, forteller Herlofson.

Fakta om En Håndsrekning:
Egmontfondet har siden etableringen i 1920 ytt nødhjelp til sårbare familier. Det startet med støtte til brendsel og støtte til enslige mødre. Siden 2013 har enkeltstøtten blitt gitt gjennom programmet "En Håndsrekning".

Totalt siden 2013 er det utdelt over 40 millioner kroner gjennom En Håndsrekning. Støtten til hvert enkelt barn eller den enkelte familie kan ikke overstige 10 000 kr. per år. Det betyr at mange kan hjelpes.

En Håndsrekning deles de neste fem årene ut til organisasjoner som er i nær kontakt med barn og unge som har behov for støtte:

    Norske Kvinners Sanitetsforening(NKS)
    Mødrehjælpen
    Røde Kors i Danmark
    Børnehjælpsdagen

De fire organisasjonene sikrer at En håndsrekning fra Egmontfondet bidrar til langsiktig hjelp, for eksempel rådgivning, terapi eller sosiale aktiviteter. Egmontfondet er også i ferd med å finne en femte partner på læringsområdet.

Oxford Research har vurdert programmet, og evalueringen er utvetydig – den viser at det er samspillet mellom nødhjelp og langsiktig arbeid som fungerer i forhold til å skape varige positive forbedringer for utsatte barn og familier.