Ansattes julegave 2020

Egmontansatte gir 100 000 kroner til Mental Helse Ungdom

18.12.2020

«Mental Helse Ungdom» får årets julegave på 100 000 kroner fra ansatte i Egmont Publishing. Støtten går til deres arbeid for at barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Det er åttende året Egmont Publishing deler ut ansattes julegave. Våre ansatte foreslo kandidater og en intern jury valgte ut fire disse, som de ansatte har stemt over.  

I utvelgelsen ble det lagt vekt på Egmontfondens kriterier som tilgodeser barn og unge, og har fokus på å støtte og bygge opp under utsatte barn og unges læring og livsmestring.

Årets vinner Mental Helse Ungdom, er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Deres verdier er mot, åpenhet og likeverd. Gjennom å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene har, bidra de til å utvikle et bedre hjelpesystem. I regi av sine lokallag, tilrettelegger de for aktiviteter, nettverk og sosialpolitisk arbeid.

- Det har vært tøft å være ung i koronaåret 2020, og mange barn og unge sliter med psykososiale konsekvenser av smitteverntiltak og nedstengning. Det er derfor en stor glede å gi årets julegave fra våre ansatte til Mental Helse Ungdom, sier Eva Glorvigen, ansvarlig for årets utdeling.

- Takk for at dere valgt oss. Barn og unge som opplever psykiske lidelser er helt avhengige av å få hjelp i tide. Det som har bekymret oss med korona-situasjonen er at mange barn og unge som får psykiske problemer skjønner ikke hva som skjer med dem. De har ikke de sosiale arenaene som de vanligvis har tilgang til, og hjelpeapparatet er også redusert på grunn av korona-tiltakene. Denne gaven er derfor svært velkommen og vil gi mye glede for noen som virkelig trenger det, sier Tuva Rosenvold, rådgiver i Mental Helse Ungdom.

Tidligere mottakere av ansattes julegave har vært LMSO, Sykehusbarn, Sykehusklovnene, Norsk Folkehjelps flyktningmottak for mindreårige og Kreftforeningens Treffpunkt – møteplass for barn og unge, Stopp hatprat på nett og Brain Camp Yng ved Sunnaasstiftelsen.