Ansattes julegave Egmont Publishing 2019 NO

Egmontansatte gir 100 000 kroner til Brain Camp YNG

19.12.2019

«Brain Camp YNG» i regi av Sunnasstiftelsen får årets julegave på 100 000 kroner fra ansatte i Egmont Publishing. Støtten går til deres aktivitetsleir for barn og unge fra hele landet som har en ervervet hjerneskade.

Det er syvende året Egmont Publishing deler ut ansattes gave. I november inviterte vi på vår Facebook-side våre følgere til å foreslå kandidater til årets store gave fra de ansatte. Det kom inn hele 38 forslag, og til slutt falt den interne juryen ned på fem nominerte som de ansatte har valgt blant.

I utvelgelsen er det lagt vekt på Egmontfondens kriterier som tilgodeser barn og unge, og har fokus på å støtte og bygge opp under utsatte barn og unges læring og livsmestring.

Årets vinner Brain Camp YNG, er en aktivitetsleir for barn og unge i alderen 6-17 år fra hele landet, som har en ervervet hjerneskade. På camp møtes deltakere med foreldre og deler erfaringer og lærer av hverandre. Målet er at de gjennom ulike aktiviteter skal få lov til å føle på mestring, prøve seg, utfordre seg selv og ha det gøy. Her får de ferdigheter og trening som vil hjelpe dem til å bli mer integrert i lokalmiljøet sitt, og dermed kunne delta mer aktivt med venner og jevnaldrende. Brain Camp Yng er et samarbeid mellom Sunnaas sykehus og Sunnaasstiftelsen.

- Det er spesielt gledelig at årets mottaker gjør en verdifull innsats for barn og unges mestringsfølelse, styrke og ferdigheter etter dramatiske endringer i livene deres. Dette er i tråd med Egmonts sterke sosiale profil. Vi er en stiftelse med et fond som hvert år deler ut mer enn 90 millioner til barn og unge. Denne gaven fra våre ansatte er meningsfull for oss alle og flere burde gjøre det samme, sier Vegard Iglebæk, prosjektleder kultur & kompetanse, og ansvarlig for utdelingen av årets gave.

Her er årets fem nominerte kandidater:

Årets kandidater:

Brain Camp YNG 2019 – Sunnaasstiftelsen

Zuccarellostiftelsen

Organisasjonen GO'NOK

PRESS - Redd barnas ungdomsorganisasjon

Tidligere mottakere av ansattes julegave har vært LMSO, Sykehusbarn, Sykehusklovnene, Norsk Folkehjelps flyktningmottak for mindreårige og Kreftforeningens Treffpunkt – møteplass for barn og unge, og Stopp hatprat på nett.