sempro-20170815

Egmont vokser innen Content Marketing

17.08.2015

Egmont Publishing satser stort på Content Marketing og kjøper digitalbyrået Sempro, samtidig som de øker sin eierandel i Bonzaii.

- Skal vi ha den veksttakten vi ønsker, må vi både vokse organisk og se på oppkjøp for å sikre oss riktig kompetanse og for å tilfredsstille etterspørselen raskt nok, sier administrerende direktør i Egmont Publishing, Espen Asheim t.v. sammen med Ole Ullereng, Egmont Publishing, Kjetil Sinding, Sempro og Christian Enger i Bonzaii. (Foto: Håkon Bonafede/Egmont Publishing)

Content Marketing-markedet vokser sterkt, og Egmont Publishing har satt seg høye ambisjoner på både kommersiell side og på innholdssiden. 

- Vår ambisjon er til enhver tid å treffe våre målgruppers interesser med relevant innhold i alle kanaler, både overfor leser og annonsør. Vi har det siste året gjort en omfattende analyse av markedet. Ved å kjøpe 50,1 prosent av Sempro med opsjon på å kjøpe resten av selskapet, har vi funnet den riktige digitale kompetansen vi trenger for å bli en enda mer attraktiv og fullverdig content-aktør, sier administrerende direktør i Egmont Publishing, Espen Asheim.

For å akselerere veksten kjøper Egmont seg også opp fra 32 til 51 prosent i Bonzaii og har det siste året økt til fem årsverk i sitt inhouse-selskap. Totalt vil 42 årsverk jobbe med content marketing i Egmont Publishing-eide selskaper fremover.

Egmont Publishings kommersielle direktør, Ole Ullereng, forteller at det interne contentselskapet skilles ut i en egen enhet som vil jobbe tett med Sempro og Bonzaii der det er naturlig.

- Samlet vil de vokse raskere enn hver for seg, og slik skaper vi de beste og mest effektive produktene, sier Ole Ullereng. Han anslår at selskapet kan nå 60 millioner på totalomsetning innen content marketing  i inneværende år. Målsettingen er selvsagt vekst.

Sempros kompetanse er digital performance marketing, teknisk utvikling, og digital kommunikasjon. De omsatte for nær 30 millioner kroner i 2014. Daglig leder og medeier Kjetil Sinding i Sempro, er fornøyd med at Egmont kjøper majoriteten av selskapet.

- Vi har hatt en god utvikling de siste fem årene med utmerkelser, solid vekst og resultater. Med et marked i endring der stort sett alle medieaktører nå vil inn på digitalsiden, tar vi Sempro et steg videre. Vi har ikke behov for en finansiell investor, men et selskap som ser vårt potensiale og ønsker å bygge Sempro videre, også utenfor Norge. Vi er sikre på at Egmont er den perfekte matchen for oss både når det gjelder synergier og verdier, sier Kjetil Sinding.

Bonzaii har lang erfaring innen digital innholdsproduksjon. I 2014 omsatte de for rundt 10 millioner kroner.

- Egmonts eierskap i Bonzaii gir oss en unik industriell kraft. Samtidig ser vi at det stadig gjøres konsolideringer, og jeg tror at de grupperingene som best greier å kombinere innovativ teknologi med solid fortellerteft, er de som kommer til å ta de sterkeste posisjonene i markedet fremover, mener gründer Christian Enger i Bonzaii.»

- Sammen med Egmonts brede redaksjonelle kompetanse blir dette et stort nytt forretningsområde for Egmont, sier Espen Asheim.

Kontakt:
Espen Asheim, Adm.direktør Egmont Publishing, tlf 913 46 515
Ole Ullereng, Kommersiell direktør Egmont Publishing, tlf 900 72 469
Kjetil Sinding, Adm.direktør /partner, Sempro, tlf 412 00 113
Christian Enger, Forretningsutvikler/gründer, tlf 951 57 373