foto-20nina-20vesterby-20cropped-20websiden

Egmont Publishing med solid resultat for 2018

15.03.2019

Egmont Publishing leverte et resultat før skatt på 166 millioner for 2018. I et svært utfordrende marked står selskapets kjernedrift sterkt, mens nye initiativer opplever sukess. Egmont varsler styrket satsning på nye vekstinitiativer i 2019.

- I et marked preget av store endringer og nye forbruksmønstre er vi veldig stolte av å levere et resultat før skatt på 166 millioner og en driftsmargin på 10 prosent. Vi har et solid fundament og økonomisk handlingsrom for å satse videre, sier administrerende direktør, Nina Vesterby, som overtok som toppsjef for Egmont Publishing ved årsskiftet.

-Vi står i en situasjon der omsetningen på print dessverre faller raskere enn vi klarer å hente inn på nye digitale inntekter. Det er en utvikling vi ønsker å snu. Egmonts blader og magasiner har levert kunnskap, innsikt og kvalitet i generasjoner. Vi har en bred lesergruppe som har stor glede av merkevarene våre hver eneste uke. Det vil de også ha i lang tid fremover, men stadig flere beveger seg også til nye medieflater, sier Vesterby.  

- Vi skal tilpasse oss og ta grepene som sikrer at leserne våre fortsatt får kvalitetsinnholdet de vil ha, når de vil ha det, og på den medieflaten de vil.

- Vi har alle muligheter til å fortsette å levere gode tall på print og lykkes på andre distribusjonsflater. Vårt fantastiske innhold og solide digitale fundament gjør at vi også opplever suksess med de nye produktene våre. Influencer-satsingen Egmont People har på kort tid etablert en sterk markedsposisjon, og når alene to millioner unike brukere ukentlig. Vi har omstilt den kommersielle avdelingen vår til å jobbe med nye modeller og verktøy, og de leverer allerede helt nye tjenester til kundene, sier Vesterby.

Egmont Publishing har etablert et felles digialt annonsesalg med TV 2, som har utviklet seg til en slagkraftig digital enhet. Sammen tilbyr mediehusene populære annonseprodukter og innhold til kundene.

- 2019 blir et spennende år for Egmont Publishing. Vi skal fortsette å tenke nytt, våge å satse og utforske mulighetene i våre innholdsunivers og mot sterke målgrupper. I tillegg vil vi fortsette det gode samarbeidet med TV 2, og styrke samhandlingen med våre selskaper innen e-handel og marketing services,  avslutter hun.

Kontakt:
Nina Vesterby, Administrerende direktør, Egmont Publishing, tlf 982 47 877
Anne-Mari Nordbø, CFO, Egmont Publishing, tlf 991 61 425


Egmont Publishing i Norge består av de to juridiske selskapene Egmont Publishing AS og Egmont Kids Media Nordic AS, samt datterselskapene Fagmedia AS og Sempro AS.

Egmont Publishing AS i Norge omsatte i 2018 for 931 MNOK. Resultat før skatt ble 112 MNOK. Det er 20 MNOK ned fra 2017.
For Egmont Kids Media Nordic AS ble resultat før skatt 54 MNOK av en omsetning på 341 MNOK. Det er en resultatnedgang på 1 MNOK målt mot 2017.
 

Totalt Egmont Publishing Norge 

(000 NOK, intern omsetning eliminert)

2018

2017

Omsetning

1 199 611

1 281 595

Driftsresultat

121 648

172 221

Resultat før skatt

166 018

186 951

Antall årsverk

306

313

 

 

 

Egmont Publishing AS

 

 

Omsetning

930 942

980 331

Driftsresultat

68 883

118 050

Resultat før skatt

112 437

132 239

Antall årsverk

260

262

 

   

Egmont Kids Media Nordic AS

   

Omsetning

340 847 375 611

Driftsresultat

52 765 54 171

Resultat før skatt

53 581 54 712

Antall årsverk

46 51

NOTE: Deleide selskap ikke inkludert, intern omsetning mellom selskapene eliminert

 Egmonts samlede omsetning for 2018 var 15,4 mia NOK med et resultat på 781 millioner NOK.