pm-887x499

Egmont omstiller medievirksomheten og leverer rekordomsetning og resultatfremgang

14.03.2019

2018 var et godt år for mediekonsernet Egmont, med rekordomsetning og resultatfremgang. Millioner av mediebrukere fikk presentert en rekke gode filmer, nyheter som satte dagsorden, magasiner av høy kvalitet, bestselgerbøker og toppunderholdning på tv. E-handel og dataspill bidro til markant vekst. Som stiftelse reinvesterer Egmont overskuddet sitt i medievirksomheten, og konsernet delte ut 123 millioner NOK for å hjelpe barn, unge og filmtalenter.

Egmont har lykkes med å utvikle sine medier og skape neste generasjons medievirksomhet i et marked preget av store forandringer og endrede forbruksmønstre. Mediekonsernets omsetning økte i 2018 med over 1,2 mrd. NOK, til rekordstore 15,4 mrd. NOK. Økningen er drevet av vekstområder innen e-handel, dataspill, marketing services og TV-strømming. I tillegg ble det levert innhold i toppklasse innen film, bøker, magasiner og på TV 2.

Egmonts samlede forretningsaktivitet utgjør nå 18,5 mrd. NOK, inkludert Egmonts andel av ikke-konsolidert omsetning i vekstvirksomheter. Hver fjerde omsetningskrone kommer fra nye forretningsområder, som er bygget opp de senere årene som et ledd i vekststrategien «Grow with the Modern Consumer». Egmont er nå enten majoritets- eller medeier av syv ledende nordiske e-handelsvirksomheter, seks dataspill-selskaper og seks marketing services-byråer, som alle opererer i vekstområder med markant forbrukeroppmerksomhet.

Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) økte med ca. 350 mill. NOK til 1,8 mrd. NOK i 2018. Egmonts resultat før skatt (EBT) steg med 52 mill. NOK til 781 mill. NOK. Det gode resultatet er et uttrykk for at Nordisk Film sto bak populære filmer, som trakk mye folk til kinoene, at TV 2 vant markedsandeler med gode TV-formater, sport og journalistikk, at Egmonts bokforlag ga ut en rekke av årets største bestselgere, og at Egmont Publishing nådde millioner av mediebrukere over hele Norden med engasjerende innhold på print og digitalt.

«I Egmont har vi ambisiøse og kreative medarbeidere med rett teknologisk og forretningsmessig kompetanse, som gjør at vi lykkes med både å bygge ny virksomhet og utvikle våre kjerneområder. Det er viktig, fordi vi som resten av mediebransjen også merker presset på enkelte områder. Derfor arbeider vi målrettet mot å bli mer bruker- og datadrevne, slik at vi er attraktive for den moderne mediebruker, samtidig som vi holder fast ved den publisistiske kjernen og målsetningen om å fortelle de beste historiene. Jeg er stolt av det gode innholdet vi har skapt i 2018, og gleder meg over at våre nye satsningsområdene har vokst seg store. Vi forventer at denne strategien betyr at veksten fortsetter de kommende årene», sier konsernsjef i Egmont, Steffen Kragh.

Hovedpunkter fra 2018 

  • TV 2 leverte en sterk programflate med nyheter, sport og underholdning, som nådde 71 prosent nordmenn på de lineære kanalene på ukentlig basis. I tillegg kommer TV 2s strømmetjeneste TV 2 Sumo, Norges største målt etter omsetning, som rundet 400 000 abonnenter. TV 2 har et omfattende sportstilbud og forlenget bl.a de attraktive Premier League-rettighetene frem til 2021/22-sesongen.
  • Nordisk Film har investert 1,3 mrd. NOK i å bygge opp et sterkt vekstområde innen dataspill og utvidet porteføljen sin av spillselskaper markant, bl.a. med kjøpet av svenske Avalanche Studios. Nordisk Film leverte filmsuksesser som Skjelvet og Blindsone i Norge, og er den ledende film- og TV-serieskaper i Norden, mens kinoene utvidet sin posisjon i Danmark, Norge og inntok Sverige.
  • Egmont Publishing konsoliderte og forsterket porteføljen av e-handelsselskaper og marketing services-byråer. Egmont Publishing er medeier i syv e-handelsselskaper, og deres samlede omsetning rundet 3 mrd. NOK i 2018. De har dermed nådd to tredjedeler av målet om en samlet e-handelomsetning på 4,9 mrd. NOK i 2020. Publishing-virksomheten viste god lønnsomhet i Norden, men ble også utfordret i andre markeder på bakgrunn av et presset marked for print-produkter.
  • Bokforlaget Lindhardt og Ringhof i Danmark fortsatte sin digitale tilpasning og hadde sitt beste år i nyere tid med en rekke danske og internasjonale bestselgere. Forlaget har nå mer enn 40 000 digitale boktitler og har planer om å utgi digitalt i mer enn 15 land. Cappelen Damm, Norges største bokforlag, var preget av et presset norsk bokmarked og realiserte et tap bl.a. som følge av utfordringer i bokhandlerkjeden deres, Tanum.

Som næringsdrivende stiftelse investerer Egmont overskuddet i utvikling av medier, og delte i 2018 ut 123 mill. NOK til utsatte barn og unge i Danmark og Norge, samt til filmtalenter (gjennom Nordisk Film Fonden). I 2018 støttet Egmont en rekke forskjellige prosjekter og partnerorganisasjoner, bl.a. gjennom tiltak som skal hjelpe ordblinde barn med å gjennomføre en ungdomskoleutdannelse. I Norge støttet Egmont Fonden barne- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, Kronprinsparets Fond og Norges Røde Kors. Egmont har delt ut 4,0 mrd. NOK siden 1920.

 

Hovedtall i mill. NOK

2018

2017

Omsetning 15 376 14 119
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 1 825  1 483
Resultat før skatt (EBT) 781 729
Egenkapital 8 670 8 163

 

Ytterligere opplysninger:

Jesper Eising
Pressesjef, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71

Bilde til pressebruk: https://www.egmont.com/media-archive

 

TV 2 

Omsetning 4 463 (4 248) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 398 (329) mill. NOK.

TV 2 er Norges største kommersielle mediehus og sender nyheter, sport og underholdning via ni TV-kanaler samt strømmetjenesten TV 2 Sumo. TV 2 hadde i 2018 vekst i både omsetning og driftsresultat og var Norges største tv-kanal for aldersgruppen 20-49 år. Populære programformater som Farmen, Skal vi danse?, Åsted Norge og Senkveld med Helene og Stian samlet nordmenn. TV 2 Nyhetskanalen, Norges eneste 24-timers nyhetskanal, opplevde solid seervekst. TV 2 har Norges største sportstilbud og forlenget bl.a. Premier League-rettighetene. TV 2 har gjennomgått en vellykket utvikling og er nå et toppmoderne digitalt mediehus, hvor TV 2 Sumo er Norges største strømmetjeneste målt i omsetning, og har mer enn 400 000 abonnenter. TV 2 inngikk en ny femårsavtale med den norske stat for kommersiell allmennkringkasting fra 1. januar 2019.

Nordisk Film 

Omsetning: 5 360 (4 637) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 270 (161) mill. NOK.

Nordisk Film lager film- og TV-serier i Norden, driver kinoer i Danmark, Norge og Sverige og har en betydelig forretningsvirksomhet innen interaktive spill. Nordisk Film hadde sin største omsetning noensinne i 2018 og et sterkt driftsresultat. Nordisk Film har bygd opp en betydelig vekstvirksomhet innen dataspillutvikling, hvor det siden 2017 er investert mer enn 1,3 mrd. NOK i en dynamisk portefølje av seks spillselskaper. I 2018 ble Nordisk Film eneeier i det svenske spillselskapet Avalanche Studios og tok samtidig betydelige minoritetsposter i to andre svenske selskaper, Star Stable Entertainment AB og Raw Fury. Nordisk Film og deres deleide selskaper hadde et fantastisk filmår med sterke filmer som Journal 64, Lykke-Per, Den Skyldige og Rutete Ninja i Danmark, den fjerde filmen i Sune-serien i Sverige og Skjelvet og Blindsone i Norge. Nordisk Film Biografer åpnet sin første kino i Sverige, er ledende i Danmark og Norge og solgte samlet 9 mill. billetter i 2018. Vekstbedriften GoGift leverte sterk tosifret omsetningsvekst innen digitale gavekortløsninger.

Egmont Publishing 

Omsetning: 5 007 (4 709) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 250 (307) mill. NOK.

Egmont Publishing står bak 700 bladtitler i mer enn 30 land samt ledende virksomheter innen e-handel og digitale marketing services. Egmont Publishing hadde vekst i omsetningen drevet av de nye forretningsområdene innen e-handel og marketing services. Fallet i driftsresultat skyldes en generell tilbakegang for printmagasiner og ukeblader, betydelige omstruktureringskostnader og investeringer i e-handel. Publishing-området hadde god lønnsomhet i Norden, mens flere markeder internasjonalt opplevde et utfordrende fall i markedet for printutgivelser. Egmont Publishing har en portefølje på syv nordiske e-handelsvirksomheter – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken, Med24, Nicehair og Garnius – som i 2018 realiserte betydelig vekst og omsatte samlet for 3 mrd. NOK med et mål om å nå 4,9 mrd. NOK i omsetning i 2020. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Bagaren och Kocken, Outnorth, Nicehair og Fjellsport. Egmont Publishing har dessuten seks nordiske selskaper innen digitale marketing services – Ingager, s360, Belong, Klintberg Niléhn, KAN og Sempro – som også realiserte betydelig omsetningsvekst og god inntjening. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Belong og Sempro. 

Egmont Books

Omsetning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 258 (1 232) mill. NOK. 

Resultat uten Cappelen Damm, som ikke inngår i det konsoliderte regnskapet pga. de internasjonale regnskapsreglene (IFRS): 

Omsetning: 498 (445) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 16 (43) mill. NOK.

Egmont Books består av det deleide norske forlaget Cappelen Damm og det danske forlaget Lindhardt og Ringhof. Begge forlagene utgir trykte bøker, lydbøker, e-bøker og undervisningssystemer. Lindhardt og Ringhof utgav cirka 600 nye boktitler i 2018, og har nå mer enn 40 000 digitale utgivelser. Forlaget hadde omsetningsvekst og resultatfremgang, sto bak en rekke av årets markante bøker av forfattere som Merete Pryds Helle, Knud Romer, Mich Vraa og Thomas Korsgaard, og ga også ut årets suverent største internasjonale biografiutgivelse, Michelle Obamas Min Historie. SAGA, under Lindhardt og Ringhof, er Danmarks suverent største digitale forlag, og fortsetter å ekspandere internasjonalt i bl.a. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Nederland, Spania, Portugal og Polen. Norges største forlag, Cappelen Damm, ble resultatmessig utfordret av et fallende norsk bokmarked, press på de fysiske bokhandlene og en kommende skolereform som hadde negativ innvirkning på forlagets aktiviteter innen undervisning.

Allmennyttig virksomhet 

Egmont er en næringsdrivende stiftelse, hvor en del av mediekonsernets overskudd går til å støtte utsatte barn og unge samt filmtalenter, mens resten av overskuddet reinvesteres i å utvikle mediekonsernet. Hovedaktiviteten er i Danmark, men de foretar også en rekke utdelinger i Norge. Siden 1920 er det utdelt 4,0 mrd. NOK omregnet til nåtidsverdi. I 2018 har Egmont delt ut 123 mill. NOK, hvorav Nordisk Film Fonden har delt ut 6,4 mill. NOK. Egmont arbeider for FNs verdensmål om at alle barn og unge i 2030 er i stand til å gjennomføre en ungdomsskoleutdannelse. I 2018 har Egmonts årstema vært ordblindhet. Egmont-rapporten 2018 introduserte helt ny informasjon, som viste at ordblindhet er en vesentlig barriere for å gjennomføre en ungdomsskoleutdannelse, og 26 mill. NOK er over to år øremerket tiltak som gjelder ordblindhet. Egmont og Tænketanken DEA lanserte i januar 2018 Småbarnsløftet, som fokuserer på de første 1000 dagene i et barns liv, med mål om at alle småbarn skal ha en god barndom. 106 organisasjoner har underskrevet løftet, og Egmont har øremerket 100 mill. NOK til tiltak på bakgrunn av Småbarnsløftet. Bl.a. ble 8,4 mill. kroner utdelt til Redd Barnas småbarnsklubber i Danmark. I Norge støttet Egmont barne- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, Kronprinsparets Fond og Norges Røde Kors. I 2018 sendte Nordisk Film Fonden 59 filmtalenter ut i verden gjennom dets reiselegater, og støttet flere initiativer med fokus på bruk av ny teknologi i filmfortelling.