annualreport-2017-web

Egmont løfter resultatet og fortsetter å investere i fremtidig vekst

21.03.2018

2017 var et godt år for Egmont med fremgang i seerandeler og sterke innholdsproduksjoner. Resultatet før skatt steg 12 prosent til 729 mill. NOK. 20 oppkjøp ble gjennomført i vekstbedrifter. Som næringsdrivende stiftelse, investerer Egmont overskuddet i utvikling av medier og nye vekstbedrifter, og delte i fjor ut 120 mill. NOK for å hjelpe barn og unge.

Mediekonsernet Egmont står solid forankret innenfor historiefortelling og journalistikk til TV, film, blader og bøker, men forretningen utvikles i økende grad også ved bruk av ny teknologi og data til å levere tjenester til den moderne forbrukeren med innhold på nye brukerflater. Dette omfatter Egmonts utvikling av vekstområder som gaming, digitale marketing services og e-handel, som kan kompensere for et presset bladmarked. 

I 2017 fortsatte investeringene i vekstbedrifter, og det ble gjennomført 20 oppkjøp. Egmonts andel av omsetningen i ikke-konsoliderte vekstbedrifter utgjør 2,8 mrd. NOK. I tillegg tilkommer 14,1 mrd. NOK i konsolidert omsetning. Egmonts samlede forretningsaktivitet i 2017 var dermed 16,9 mrd. NOK. 

Egmonts resultat før skatt steg 12 prosent til 729 mill. NOK. Resultatet for 2017 er satt sammen av mange faktorer: Økte seerandeler for TV 2, gode filmproduksjoner, godt reklamesalg, gode bladtitler i et marked med opplagsfall, et moderat kinoår i Danmark og kostnader til investeringer i vekstområder.

Egmonts egenkapital er 8,2 mrd. NOK, konsernet er gjeldfritt, og det er dermed kapasitet til betydelige investeringer i utvikling og oppkjøp.

«Jeg er stolt av den kreativiteten medarbeiderne våre viser. Vi har laget fremragende filmer, levert flotte TV-produksjoner og fantastiske bøker og blader. Vi har fokus på data- og teknologibruk for å levere relevante og brukervennlige tjenester til brukerne våre på mange plattformer. Samtidig er jeg tilfreds med utviklingstakten i vekstbedriftene innenfor e-handel, gaming og digitale marketing services», sier Egmonts konsernsjef, Steffen Kragh.

Hovedpunkter fra 2017

  • TV 2, Egmonts allmennkringkaster i Norge, hadde en omsetningsvekst takket være en sterk programflate på nyheter, aktualitet, underholdning og sport, som resulterte i økte seerandeler. TV 2 flyttet inn i to helt nye, toppmoderne mediehus i Bergen og Oslo, og tilførte betydelige ressurser til strømmetjenesten TV 2 Sumo, som er Norges største målt etter omsetning.
  • Nordisk Film leverte et godt resultat på tvers av film, gaming og kino. Kinoene i Norge og Danmark solgte samlet sett ni millioner billetter, bl.a. til den egenproduserte norske suksessen Den 12. mann, og Nordisk Film investerte i fire nordiske dataspillbedrifter.
  • Egmont Publishing hadde et godt resultat i et utfordret printmarked, og økte vekstområdene digitale marketing services og e-handel. Egmont Publishing satser betydelig på e-handel med en portefølje på foreløpig seks nordiske selskaper. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Bagaren och Kocken/GoShopping og Outnorth. 
  • Bokforlagene Cappelen Damm i Norge og Lindhardt og Ringhof i Danmark forsterket sine posisjoner innen digitale rettigheter og digitale undervisningsmaterialer. Cappelen Damm er Norges største forlag og hadde sin hittil største omsetning. Lindhardt og Ringhof hadde solide utgivelser, og forlaget har nå digitalisert
    20 000 boktitler.

I 2017 delte Egmont ut 120 mill. NOK til utsatte barn og unge i Danmark og Norge, samt til filmtalenter (i regi av Nordisk Film Fonden). En ny allmennyttig strategi har målsetningen om at alle unge i 2030 skal være i stand til å ta en ungdomsskoleutdannelse. Egmont avholdt sitt første Barnetoppmøte i 2017, og den årlige Egmont-rapporten satte fokus på hva som skal til for at barnevernsbarn og unge når målet om en ungdomsskoleutdannelse. 400 barnevernsbarn er nå innskrevet i signaturprogrammet Lær for Livet, hvor de kommer på læringscamp og får en personlig mentor. I Norge støttet Egmont blant annet prosjektet Lesevenn, hvor frivillige leser høyt for barn. Egmont har delt ut 3,8 mrd. NOK siden 1920.

 

Hovedtall i mill. NOK

2017

2016

Omsetning 14 119 14 485
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 1 483  1 581
Resultat før skatt (EBT) 729 652
Egenkapital 8 163 7 572

 

Ytterligere opplysninger:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71

Bilder til pressebruk: https://www.egmont.com/media-archive

 

Egmonts divisjoner

 

TV 2
Omsetning 4 248 (4 157) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 329 (103) mill. NOK.

TV 2 er Norges største kommersielle mediehus og sender nyheter, sport og underholdning via ni TV-kanaler samt strømmetjenesten TV 2 Sumo. TV 2 hadde i 2017 omsetningsvekst samt et solid resultat. TV 2 flyttet i 2017 inn i to nye, toppmoderne mediehus i Bergen og Oslo, noterte vekst i seerandeler og var Norges største TV-kanal for folk mellom 20 og 49 år. TV 2 samlet bl.a. nordmenn med dekningen av stortingsvalget, produksjonen av sykkel-VM i Bergen og sterke dokumentarsendinger. Hovedkanalen hadde stor suksess med programformater som Farmen Kjendis, Skal vi danse og The Voice. TV 2 Nyhetskanalen – Norges eneste 24-timers nyhetskanal – opplevde fremgang. TV 2 Sumo er Norges største strømmetjeneste målt etter omsetning. tv2.no er Norges tredje største kommersielle nyhetsside med 1,2 mill. unike besøk hver dag. TV 2 søkte i 2017 om en ny femårig avtale med den norske stat om å bli allmennkringkaster, som forventer en avklaring i første halvår av 2018. 

 

Nordisk Film
Omsetning: 4 637 (4 925) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 161 (295) mill. NOK. 

Nordisk Film lager film- og TV-serier i Norden, driver kinoer i Norge og Danmark og har en vesentlig forretning innen interaktive spill. Nordisk Film presterte godt i 2017. Fallet i omsetningen skyldtes primært at flere store danske filmer fikk utsatt premieren til 2018, som trakk færre dansker til kinoene. Dansk Reklame Film vil, som følge av underlevering av reklamekontakter i perioden 2013–17, tilbakebetale kunder, noe som belastet Nordisk Films resultat med 119 mill. NOK. Trekkes dette fra, er Nordisk Films driftsresultat for 2017 på nivå med 2016. Nordisk Film investerte i fire nordiske dataspillbedrifter, bl.a. svenske Avalanche Studios. De fem bestselgende danske filmene i 2017 var alle produsert eller samprodusert av Nordisk Film eller selskaper deleid av Nordisk Film. I Norge har den Nordisk Film-produserte filmsuksessen Den 12. mann solgt mer enn 600 000 billetter siden premieren 1. juledag. Nordisk Film Kino solgte 3,7 millioner billetter i Norge og 5,3 millioner billetter i Danmark, og i 2018 åpner Nordisk Films første kino i Sverige. Vekstbedriften GoGift leverte sterk underliggende vekst innen digitale gavekortløsninger. 

 

Egmont Publishing
Omsetning: 4 709 (4 914) mil. NOK. Resultat før finansielle poster: 307 (370) mill. NOK.

Egmont Publishing står bak 700 bladtitler i mer enn 30 land, e-handelsvirksomheter og digitale marketing services. Egmont Publishing hadde et fall i omsetningen og driftsresultatet som følge av tilbakegang for trykte magasiner og ukeblader, men hadde likevel en god lønnsomhet. Den digitale magasinplattformen Flipp presterte godt i Norge og Danmark, hvor Egmont Publishing forventer å ta enda sterkere digitale innholdsposisjoner de kommende årene. Det var en markant vekst innenfor e-handel og digitale marketing services, hvor mesteparten av omsetningen likevel ikke er konsolidert, da det er minoritetseierskap. Egmont Publishing har en portefølje bestående av seks nordiske e-handelsvirksomheter – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken/GoShopping, Med24 og Nicehair – som i 2017 omsatte for 2,2 mrd. NOK. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Bagaren och Kocken/GoShopping og Outnorth. Egmont Publishing er dessuten medeier av seks nordiske selskaper innen digitale marketing services – Ingager, s360, Very Patchwork, Klintberg Niléhn, KAN og Sempro – som realiserte omsetningsvekst.

 

Egmont Books
Omsetning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 232 (1 138) mill. NOK.
Resultat uten Cappelen Damm, som ikke inngår i det konsoliderte regnskapet pga. de internasjonale regnskapsreglene (IFRS):
Omsetning: 445 (411) mill. NOK. Resultat før finansielle poster: 43 (58) mill. NOK.

Egmont Books består av det deleide norske forlaget Cappelen Damm og det danske forlaget Lindhardt og Ringhof. Begge forlag utgir trykte bøker, lydbøker, e-bøker og undervisningssystemer. Norges største forlag, Cappelen Damm, hadde rekordomsetning, utgav over 1 500 nye boktitler og er samlet sett markedsleder i Norge med forfattere som Roy Jacobsen, Lars Saabye Christensen og Dan Brown. Cappelen Damm styrket sin posisjon gjennom oppkjøp av tre forlag, Font, Fontini og Arneberg. Lindhardt og Ringhof utgav cirka 600 nye boktitler i 2017, og har dessuten digitalisert 20 000 titler. Lindhardt og Ringhof hadde omsetningsvekst, mens driftsresultatet ble påvirket av planlagte digitale investeringer. Forlaget sto bak flere av årets fremtredende bøker av forfattere som Anne Mette Hancock, Steffen Jacobsen og Sissel-Jo Gazan. Saga Egmont, som utgir e-bøker og lydbøker, er nå etablert i Sverige, Norge og Tyskland, og planlegger ytterligere europeisk ekspansjon i 2018. 

 

Allmennyttig virksomhet 
Egmont er en næringsdrivende stiftelse, hvor en del av mediekonsernets overskudd går til å støtte utsatte barn og unge samt filmtalenter, mens resten av overskuddet reinvesteres i å utvikle mediekonsernet. Hovedaktiviteten er i Danmark, men utdelingene i Norge er økt. Siden 1920 er det utdelt 3,8 mrd. NOK omregnet til nåtidsverdi. I 2017 har Egmont delt ut 120 mill. NOK, hvorav Nordisk Film Fonden har delt ut 6,3 mill. NOK. En ny allmennyttig strategi for 2017–21 har som mål at alle unge i 2030 skal være i stand til å ta en ungdomsskoleutdannelse. 400 barnevernsbarn er nå innskrevet i signaturprogrammet Lær for Livet, hvor barnevernsbarn kommer på læringscamp og får en personlig mentor. I april 2017 avholdt Egmont sitt første Barnetoppmøte, hvor 30 barnevernsbarn og unge kom med sine forslag til hva som skal til for å styrke deres læring og livskvalitet. Egmont-rapporten 2017 satte fokus på hva som skal til for at barnevernsbarn og unge når målet om en ungdomsskoleutdannelse og dermed får et solid grunnlag for et godt liv. Et partnerskap med Redd Barna Ungdom sikrer 120 læringskafeer i Danmark, hvor 5 000 faglig og sosialt utsatte barn og unge kan få mer mot i skolelivet. I Norge støttet Egmont blant annet prosjektet Lesevenn, hvor frivillige leser høyt for barn. Nordisk Film Fonden sendte i 2017 59 filmtalenter ut i verden gjennom sine reiselegater, og delte ut sin største enkeltstående donasjon noensinne, 1,3 mill. NOK, som skal sikre flere visuelle effekter i talentfilmer.