vognmagergade-fotografmartin-lind-887-499

Egmont leverer solid resultat

14.03.2017

Med resultatfremgang i tre av fire divisjoner og en omsetning på 14,5 milliarder NOK, kom mediekonsernet Egmont solid ut av 2016. Egmont har digital vekst og fremgang i nye virksomheter som ledd i strategien ”Grow with the Modern Consumer”. Resultatet på 652 millioner NOK er preget av vekstinvesteringer og økte innholdskostnader. Egmont delte ut 121 millioner NOK til å hjelpe barn og unge samt til å støtte filmtalenter.

Egmonts omsetning utgjorde 14,5 milliarder NOK i 2016, og den organiske veksten i lokal valuta var 357 millioner NOK. I tillegg til dette er 2,3 milliarder NOK i ikke-konsolidert omsetning som stammer fra deleide virksomheter innen blant annet vekstområder som e-handel og digitale markedsføringstjenester. Egmonts samlede forretningsaktivitet utgjorde dermed reelt 16,8 milliarder NOK.

Nordisk Film, Egmont Publishing og Egmont Books hadde resultatfremgang. TV 2 leverte tilfredsstillende underliggende drift og fortsatte sin markante digitale vekst, men økte utgifter til sportsrettigheter og ny fremtidsrettet organisasjon påvirket divisjonens resultat. Alle fire divisjoner fortsatte med å utvikle virksomheten til mer digital forbrukeratferd. Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) var 1 581 millioner NOK. Resultatet før skatt (EBT) utgjorde 652 millioner NOK.

”Jeg er glad for at vi leverer et solid resultat samtidig som vi investerer i fremtidens mediemarked. Vår strategi ”Grow with the Modern Consumer” har fokus på at Egmont i stigende grad blir en virksomhet der det er sammenfall mellom medieinnhold, forbrukeratferd og teknologi. Vi styrker innholdsdelen i vår kjernevirksomhet innenfor tv, film, magasiner og bøker. Vi investerer i nye forretningsområder med høy vekst, som e-handel, gaming og digitale markedsføringstjenester. Vi bruker teknologi for å styrke våre abonnementsmodeller og øke de direkte kunderelasjonene”, sier Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.

Hovedpunkter fra Egmonts divisjoner:

  • TV 2 hadde seerfremgang som følge av sterke programmer, og sto bak de mest sette kanalene i målgruppen 20–49 år. Strømmetjenesten TV 2 Sumo og teknologivirksomheten Vimond kunne vise til markant vekst.
  • Nordisk Film hadde rekordomsetning og sto bak en rekke kommersielle og kunstneriske filmsuksesser hvor både den danske filmen Under sanden og den svenske co-produksjonen En mann ved navn Ove ble nominert til Oscar-statuetter samtidig som den norske filmen Kongens Nei var på shortlist. Kinoene i Norge og Danmark solgte samlet 9,7 millioner billetter, og salget av PlayStation 4 i Norden oversteg forventningene.
  • Egmont Publishings blad- og magasinvirksomhet leverte sterke resultater i et ellers synkende marked, samtidig med at bl.a. den russiske virksomheten ble solgt på grunn av lovverksendringer. Porteføljen av digitale markedsføringstjenester og e-handelsselskaper vokste ytterligere.
  • Bokforlagene Cappelen Damm og Lindhardt og Ringhof utga markante bøker og styrket sin ledende posisjon innen e-bøker og lydbøker gjennom oppkjøp og digital utvikling.

”Journalistikk, drama og underholdning i tv, film og på papir utgjør fortsatt kjernen i Egmont, men vi blir i økende grad også en teknologivirksomhet fordi innhold og teknologi går hånd i hånd i mediemarkedet. Som et næringsdrivende fond investerer vi langsiktig for å utvikle virksomheten, og deler ut 121 millioner NOK til utsatte barn og unge samt filmtalenter”, sier Steffen Kragh.

Egmonts egenkapital utgjør 7 572 millioner NOK i 2016, og soliditeten utgjør 51 prosent. Egmont er gjeldfri.

I 2016 delte Egmont ut 121 millioner NOK til utsatte barn og unge samt filmtalenter via Nordisk Film Fonden. I løpet av året fokuserte Egmont bl.a. på de aller yngste barna. Egmont Rapporten 2016 dokumenterte at det er de første 1 000 dagene av et barns liv som avgjør hvordan barnet klarer seg senere. Egmont øremerket også 36 millioner NOK over to år til en målrettet innsats for flyktningbarn. Gjennom signaturprosjektet Lær for livet har hittil nærmere 300 barnevernsbarn og -unge deltatt i intensive læringscamper og fått en personlig mentor. I alt har Egmont delt ut 3,4 milliarder NOK siden 1920.

 

Hovedtall i millioner NOK

2016

2015

Omsetning 14 485 14 088
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 1 581 1 698
Resultat før skatt (EBT) 652 908
Egenkapital 7 572 7 260


Ytterligere opplysninger:


Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29603019

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24407471