MarkedPartner

Egmont kjøper seg inn i MarkedsPartner

07.01.2020

Egmont Publishing starter det nye året med friske takter på oppkjøpssiden, og kjøper seg opp innen digital markedsføring.

-Dette er en spennende start på det nye året, der vi tar et viktig skritt videre i vår offensive strategi med satsning på nye digitale forretningsmodeller og vekstområder. Egmont Publishing har lagt ambisiøse mål frem mot 2022, der vi skal doble våre digitale inntekter, sier administrerende direktør Nina Vesterby.

Marketing Services er et nøkkelområde i strategien. Egmont eier 70 prosent av Sempro, et av Norges sterkeste fagmiljøer innen digital markedsføring. Nå styrkes posisjonen ytterligere med oppkjøp av 25 prosent av selskapet MarkedsPartner.

-Med investeringen i MarkedsPartner går vi inn i et nytt digitalt markedsføringsbyrå med et tydelig digitalt fokus. Selskapet har store vekstambisjoner og har de senere årene lykkes med å ta en unik posisjon i det norske markedet. Med oppkjøpet av 25 prosent og opsjon om ytterligere oppkjøp, fortsetter vi vår offensive strategi med å investere i ledende selskaper innen Marketing Services.

For MarkedsPartner er salget også del av en langsiktig strategi, for å styrke posisjonen i det norske og nordiske marked for inbound markedsføring og salg for både B2B- og B2C-kunder.

-Vi har lenge søkt etter en solid investor til MarkedsPartner, som kan se et medeierskap som en langsiktig investering, og tilføre oss nettverk, samarbeidsmuligheter, kompetanse og troverdighet. Dette har vi nå på plass med Egmont. Å få Egmont inn som medeier gjør det mulig å utvikle og bygge selskapet og vår digitale kompetanse til et nytt nivå, sier Stig Hammer, grunnlegger og leder for forretningsrådgivning i MarkedsPartner.


MarkedsPartner
MarkedsPartner har i dag 46 medarbeidere innen digital markedsføring og salg som hjelper både B2B- og B2C-kunder med å øke salget gjennom å bygge bedre kundereiser. MarkedsPartner har kontorer i både Oslo og Sarpsborg. Selskapet forventer i 2019 en omsetning på drøyt 60 millioner NOK med en resultatgrad på ca 20 prosent.

Egmont
Egmont er et av Nordens største medieselskaper med en samlet omsetning i 2018 på 15,4 mrd. NOK. Egmont Publishing har gjennem det voksende forretningsområdet Marketing Services allerede investert i en rekke ledende kommunikasjonsbyråer i Norden, som for eksempel performance marketingselskapene S360, Ingager og Sempro, digitalbyrået KAN, og de kreative Klintberg Nihlén og Belong. Egmont Publishing satser også stort på e-commerce, hvor medieselskapet har investert i en rekke selskaper i Norden. Samlet forventes e-commerce en omsetning på ca 3,5 milliarder NOK i 2019.
 

Foto bak fra venstre: Nina Vesterby, adm. direktør Egmont Publishing, Stig Hammer, forretningsrådgiver MarkedsPartner. Foran fra venstre: Tønnes Sannem Heian, daglig leder i MarkedsPartner og Erik Norberg, Marketing Services Director i Egmont Publishing.