kronprinsparetsfond
Kronprinsparets Fond

Egmont Fonden gir 12,5 millioner til Kronprinsparets Fond

20.01.2016

Egmont Fonden inngår et samarbeid med Kronprinsparets Fond med felles mål om å gi flere unge i Norge mulighetene og forutsetningene til å skape seg gode og verdige liv. Avtalen løper over fire år og har en totalverdi på 12,5 millioner kroner.

-Utdanning og læring er utrolig viktig for unges mulighet til arbeid og deltakelse i fellesskapet.  Alle unge har et stort potensiale, og prosjektene i Fondet fokuserer bevisst på å bidra til å forløse dette potensialet. Her ligger det utrolig mye energi og muligheter for fremtiden, sier H.K.H. Kronprins Haakon.

-Dette er en gledens dag både for ungdommene i våre prosjekter og for oss i Kronprinsparets Fond. Egmont Fonden er en stor og profesjonell aktør, og har mer enn 95 års erfaring med allmennyttig arbeid for og med barn og unge. Derfor er vi svært glade, stolte og takknemlige for at Egmont Fonden har valgt Kronprinsparets Fond som ny samarbeidspartner i Norge. Sammen skal vi sikre at våre prosjekter når ut til enda flere unge, og at vi kan utvide med nye aktiviteter. Gjennom aktiv og gjensidig kompetansedeling skal vi også bidra til at god metodikk og gode ideer spres på tvers av landegrensene, og at flere blir inspirert til å gjøre en innsats, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Irene Lystrup.

-Egmont Fonden er et fond med dobbelt formål: Å eie og drive kommersiell medievirksomhet samt å arbeide allmennyttig til fordel og nytte for barn og unge. I takt med at Egmont har stadig flere kommersielle aktiviteter i Norge, er det viktig for oss å ta sosialt ansvar i det norske samfunnet. Derfor er vi veldig glade for å ha inngått et samarbeid med Kronprinsparets Fond, som arbeider både profesjonelt og ambisiøst, og som har skapt gode resultater for unges trivsel og læring. Samarbeidet gjør det mulig å nå ut til mange unge og sikre høy kvalitet i arbeidet. Vi tror vi kan lære mye av hverandre på tvers av landegrensene, og dermed sikre best mulig innsats, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens støtte- og bevilgningsadministrasjon.

Samarbeidet med Egmont Fonden vil særlig fokusere på utvikling og skalering av prosjektene Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lærervikaren. Begge prosjektene fokuserer på utdanning og læring for unge, som er ett av Egmont Fondens hovedsatsningsområder.

Om samarbeidet
Samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og Egmont Fonden har som mål å gi enda flere unge i Norge mulighet og forutsetninger til å leve gode og verdige liv. Gjennom utvikling og skalering av prosjektene og Arbeidsinstituttet i Buskerud og Lærervikaren skal samarbeidet bidra til økt læringsglede og fokus på styrkebasert læring, økt læring og trivsel i vikartimene og at flere fullfører skolegangen. Alle unge har et stort potensiale, og prosjektene i Kronprinsparets Fond fokuserer bevist på å bidra til å forløse dette potensialet. Gjennom aktiv og gjensidig kompetansedeling skal samarbeidet også bidra til at god metodikk og gode ideer spres på tvers av landegrensene, og at flere blir inspirert til å gjøre enn innsats.

Om Kronprinsparets Fond
Kronprinsparets Fond er et annerledes fond som skal bidra til at unge i Norge har et godt liv, at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Det gjør vi gjennom samarbeid med utvalgte sosiale entreprenører. Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, fremme aktivitet og inkludering, samt jobbe for mangfold og samfunnsengasjement.

Om Egmont Fonden
Egmont Fonden er et fond som består av en kommersiell del som driver medievirksomhet, og en allmennyttig del som skal bidra til et godt liv for barn og unge. Egmont Fonden har aktiviteter i 30 land og står i Norge bak TV 2, Egmont Publishing, Nordisk Film, Nordisk Film Kino, Nettavisen (50%) og Cappelen Damm (50%). Hvert år går nær 100 millioner av overskuddet fra den kommersielle medievirksomheten til allmennyttige innsatser for sårbare barn og unges trivsel og læring.

Foto: Kronprinsparets Fond