Steffen Kragh Annual Result PM

2019 nok et godt år for Egmont

13.03.2020

Mediekonsernet Egmont fortsatte veksten og leverte et godt resultat i 2019. Omsetningen økte med nesten 1,2 mrd. NOK. Fremgangen kommer fra TV, strømmetjenester, dataspill-selskaper og e-handel. Som fond reinvesterte Egmont overskuddet sitt i medievirksomheten og delte i 2019 ut 128 mill. NOK for å hjelpe barn, unge og filmtalenter. Det forventes at 2020 blir et krevende år som følge av den alvorlige korona-krisen som nå rammer de nordiske landene.

Mediekonsernet Egmont satte på nytt omsetningsrekord i 2019 med 16,6 mrd. NOK, som er nesten 1,2 mrd. NOK mer enn i 2018. Med utgangspunkt i publisering, journalistikk, kvalitetsinnhold og gode historier har Egmont en sunn kjernevirksomhet. Samtidig lykkes omstillingen av medievirksomheten, med vekst i dataspill, TV-strømming, e-handel og marketing services.

”Jeg er tilfreds med nok et år med vekst og et godt resultat takket være våre mange dyktige medarbeideres store innsats. Vi er innovative samtidig som vi har suksess med kvalitetsdrevet publisering, journalistikk og gode fortellinger. Vi ser inn mot 2020, hvor vi som alle andre er veldig påvirket av den aktuelle korona-krisen og samtidig opptatt av våre medarbeideres helse, og at vi som samfunn og selskap kommer godt igjennom krisen,” sier Egmonts konsersjef Steffen Kragh.

Tre fjerdedeler av Egmonts virksomhet er nå innen film, TV, strømmetjenester, dataspill, digitale medier og e-handel. Et viktig element i Egmonts utvikling, er økt bruk av teknologi for å optimalisere medieproduktene og brukeropplevelsene. Egmonts samlede forretningsaktivitet utgjør 19,5 mrd. NOK, inkludert Egmonts andel av ikke-konsolidert omsetning i deleide virksomheter.

Driftsresultatet før renter og avskrivninger (EBITDA) i 2019 er 2,5 mrd. NOK. Egmonts resultat før skatt (EBT) er på 790 mill. NOK, som er på nivå med 2018. I resultatet for 2019 er det medregnet en nedskrivning på omtrent 250 mill. NOK som kommer av TV 2 sitt oppkjøp av tv-distributøren RiksTV, som TV 2 nå eier halvparten av. Resultatet avspeiler at TV 2 hadde et veldig godt år, med vekst i seerandeler og økt antall av abonnenter til strømmetjenesten TV 2 Sumo. Videre at Nordisk Film leverte en rekke suksessrike filmer og dataspill, og at Egmont Publishings magasintitler klarte seg bedre enn det generelle markedet for printprodukter. Samt at selskapene innen marketing services opplevde stor vekst, og Egmonts bokforlag sto bak mange bestselgere og digital utvikling.

Hele Egmont er en næringsdrivende stiftelse, som i 2020 fyller 100 år og har et dobbelt formål: Å utvikle moderne medier samt å støtte utsatte barn, unge og familier. I 2019 delte Egmont ut 128 mill. NOK til utsatte barn og unge i Danmark og Norge, samt til filmtalenter via Nordisk Film Fonden. Egmont hadde bl.a. fokus på god skolestart og ordblindhet. I Norge støttet Egmont barne- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, Kronprinsparets Fond og Foreningen !LES. Egmont har total delt ut 4,0 mrd. NOK omregnet til nåtidsverdi siden 1920.

 

Hovedtall i mill. NOK

2019

2018

Omsetning

16 563

15 376

Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA)

 

2 458

 

1 825

Resultat før skatt (EBT)

790

781

Egenkapital

8 722

8 670

 

 

TV 2
Omsetning 5 011 (4 463) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 420 (390) mill. NOK

TV 2 er Norges største kommersielle mediehus. De sender nyheter, sport og underholdning via åtte TV-kanaler samt strømmetjenesten TV 2 Sumo. 1. januar 2019 signerte TV 2 en ny femårig avtale om kommersiell allmenkringkasting med den norske staten. En undersøkelse fra Medietilsynet viser at TV 2 er det nest mest troverdige landsdekkende nyhetsmediet i Norge. TV 2 hadde i 2019 et veldig godt år, med vekst i både omsetning og driftsresultat, drevet av et godt programinnhold, økte seerandeler, flere reklamekunder og flere strømme-abonnenter. Sammen med NRK kjøpte TV 2 i 2019 Telenors andel i TV-distributøren RiksTV, som TV 2 nå eier halvparten av. Det resulterte i en nedskrivning av TV 2s driftsresultat med omtrent 250 mill. NOK. Den samlede markedsandel for TV 2s kanaler steg med 1,3 %-poeng til 30,4 %. Hver uke når TV 2 ut til 71 % nordmenn på sine lineære TV-kanaler, hvor programformater som bl.a. Farmen, Skal vi danse? og Åsted Norge igjen samlet TV-seerne. TV 2 Sumo hadde en betydelig vekst og har nå mer enn 485 000 abonnenter. TV 2 har Norges beste tilbud av sport, og økte i 2019 tilbudet sitt med flere nye vintersportrettigheter. Sammen med Nordisk Film lanserte TV 2 barneuniverset Oiii, som har en rekke nye norske barneprogrammer. Vimond, som leverer strømmeteknologi til medievirksomheter i hele verden, hadde en tosifret vekst i lisensinntektene.

 

Nordisk Film
Omsetning: 5 325 (5 360) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 333 (292) mill. NOK

Nordisk Film produserer film- og TV-serier i Norden, driver kinoer i Norge, Danmark og Sverige, og har en betydelig forretningsvirksomhet innen dataspill. Nordisk Film hadde i 2019 en solid omsetning og et sterkt driftsresultat. Porteføljen av foreløpig seks spillselskaper består av: Avalanche Studios. Star Stable Entertainment AB, Raw Fury, Reto Moto, Flashbulb Games og Multiverse (Kogama). Nordisk Film økte i løpet av 2019 sin eierandel i Star Stable Entertainment AB og Raw Fury. Heleide Avalanche Studios hadde et meget godt år, hvor to nye titler, Generation Zero og Rage 2, ble lansert, og jaktsimulatoren theHunter: Call og the Wild fortsatte sin suksess. Nordisk Film hadde et fantastisk filmår med populære filmer som Tunellen i Norge,  Dronningen, Før Frosten og Jagtsæson i Danmark og den femte filmen i Sune-serien i Sverige. Nordisk Film sto også bak TV-seriene Twin i Norge og DNA i Danmark. Det ble inngått nye distribusjonsavtaler med hhv. TV 2 i Norge, YouSee i Danmark og Com Hem i Sverige (primo 2020). Nordisk Film Kino åpnet en ny, stor luksuskino i Bergen, og solgte nesten 9 mill billetter i sine 45 kinoer i Norge, Danmark og Sverige. Virksomheten GoGift leverte igjen tosifret vekst innen digitale gavekortløsninger.

 

Egmont Publishing
Omsetning: 5 665 (5 007) mill. NOK. Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: 267 (255) mill. NOK

Egmont Publishing står bak en rekke bladtitler og bokutgivelser i mer enn 30 land, samt ledende e-handelsvirksomheter og marketing services-byråer. Egmont Publishing hadde en vekst i omsetningen drevet av e-handel og marketing services-tjenester. Driftsresultatet økte på tross av betydelige investeringer i bl.a. e-handel og omstruktureringskostnader i publishing-virksomheten. Til tross for strukturell nedgang i markedet for print ukeblader og magasiner, kunne forlagsvirksomheten vise til solid lønnsomhet, herunder også i Egmont Publishings internasjonale fellesforetak. Egmont Publishing har en portefølje på syv nordiske e-handelsvirksomheter – Jollyroom, Fjellsport, Outnorth, Bagaren och Kocken, Med24, Nicehair og Garnius – som i 2019 realiserte betydelig vekst og omsatte samlet for 3,6 mrd. NOK. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Bagaren och Kocken, Fjellsport, Outnorth, Nicehair og Garnius. Egmont Publishing har dessuten syv nordiske selskaper innen digitale marketing services-tjenester – Ingager, s360, Belong, Klintberg Niléhn, KAN og Sempro og MarkedsPartner – som også realiserte betydelig omsetningsvekst og god inntjening. Egmont Publishing er nå majoritetseier av Belong, Sempro, S360 og Ingager. 


Egmont Books
Omsetning inkl. Egmonts andel av Cappelen Damm: 1 236 (1 258) mill. NOK
Omsetning uten Cappelen Damm, som ikke inngår i det konsoliderte regnskapet pga. de internasjonale regnskapsreglene (IFRS): 522 (498) mill. NOK
Driftsresultat etter resultat av tilknyttede virksomheter: - 4 (17) mill. NOK

Egmont Books består av det danske forlagshuset Lindhardt og Ringhof, og det deleide norske forlagshuset Cappelen Damm. Begge forlagene utgir trykte bøker, lydbøker, e-bøker og undervisningssystemer. Lindhardt og Ringhof hadde en omsetningsvekst og et solid driftsresultat preget av store investeringer i å bygge opp SAGA som et globalt, digitalt forlag. SAGA er størst i Norden med en katalog på ca. 50 000 e- og lydbøker, og SAGA forventer i 2020 å gi ut mer enn 10 000 nye, digitale utgivelser på mer enn 30 språk over hele verden. Lindhardt og Ringhof sto bak en rekke av årets markante bøker av forfattere som Niels Krause-Kjær, Maren Uthaug, Michael Kretz Krefeld, Ane Riel, Steffen Jacobsen og Thomas Korsgaard, og ga bl.a. også ut den internasjonale bestselgeren Gileads døtre av Margaret Atwood. Norges største forlagshus, Cappelen Damm, hadde et god utgivelsesår med forfattere som Lars Saabye Christensen og Roy Jacobsen, men ble utfordret resultatmessig av en engangsnedskrivelse av bokhandlerkjeden Tanums butikker ved Gardermoen lufthavn.

 

Allmennyttig virksomhet 

Egmont er en næringsdrivende stiftelse, hvor en del av mediekonsernets overskudd går til å støtte utsatte barn og unge, samt filmtalenter, mens resten av overskuddet reinvesteres i å utvikle mediekonsernet. Hovedaktiviteten er i Danmark, men de foretar også en rekke utdelinger i Norge. Egmont Fonden fyller 100 år i 2020, og siden 1920 er det delt ut 4,0 mrd. NOK omregnet til nåtidsverdi. I 2019 har Egmont delt ut 128 mill. NOK, hvorav Nordisk Film Fonden har delt ut 7,1 mill. NOK. Egmont arbeider for FNs verdensmål 4 om at alle barn og unge i 2030 er i stand til å gjennomføre en ungdomsskoleutdannelse. I 2019 var Egmonts tema for året, er «en god skolestart». Egmont-rapporten 2019 introduserte nye data, som bl.a. viste at 11,6 % av de ca. 60 000 danske barna som hvert år begynner på barneskolen, ikke trives i de laveste klassene. Egmont har øremerket midler som skal bidra i prosjekter som støtter opp om en gode skolestart. I 2019 inngikk Egmont et nytt femårig partnerskap med Børns Vilkår, som skal hjelpe et stigende antall danske barn som ikke orker å gå på skolen. Egmont støttet blant annet tolv nye prosjekter i Danmark som skal støtte ordblinde barn og unge fra hjem med utfordringer. I Norge støttet Egmont barne- og ungdomsaktiviteter hos Norske Kvinners Sanitetsforening, organisasjonen !LES og Kronprinsparets Fond. I 2019 sendte Nordisk Film Fonden 60 filmtalenter ut i verden gjennom dets reiselegater, og støttet flere initiativer med fokus på bruk av manusskriving og ny teknologi i filmfortelling.

 

Ytterligere opplysninger:

Jesper Eising
Head of Press, Communications & Public Affairs
+45 29 60 30 19

Line Aarsland
Vice President, Communications & Public Affairs
+45 24 40 74 71

 

Bilde til pressebruk: www.egmont.com/media-archive